NEM IGAZÁN CSAK EGY VALLÁS

"Atyámfiai, férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendölt a Szentlélek Dávid szája által Júdás felől, ki vezetőjük lőn azoknak, akik megfogták Jézust." (Apostolok cselekedetei 1:16)Figyeljük meg az Apostolok cselekedeteiben, Lukács milyen gondosan építi fel az alapot a Szentlélek hatalmas szolgálatának bemutatásához! Először azt idézi fel, miként használta Jézus a Szentlelket (Apostolok cselekedetei 1:2). Következő lépésben azt jegyzi fel, hogyan közölte a Mester tanítványaival a tényt, hogy az erő, amely világvallássá fogja növelni az apró kis csoportot, nem más lesz, mint a Szentlélek hatalma (1:8). Habár a kereszténységet a világ legnagyobb vallásaként tartják számon, ám ez egyáltalán nem vallás, amennyiben azt az emberek Istenkeresésének tartjuk, amit pusztán saját erőfeszítéssel próbálnak megvalósítani. Éppen ellenkezőleg! A kereszténység az a jó hír, hogy a menny keresi az embert. Kiáltozik: "Hol vagy?" - miként tette ezt Ádám és Éva elrejtőzésekor az Édenben. A kereszténység a Szentlélek hatalma által tanítja, hogy Jézus eljött az elveszett emberiségért, és bűntelen életével, valamint áldozati kereszthalálával lehetővé tette számunkra az örök üdvösséget.

Én magam sem sokat tudtam Istenről, míg tizenévesként be nem kerültem egy gyülekezetbe. Elfogadtam elméletileg az egyház tanításait, de arra használtam azokat, hogy segítségükkel találjam meg az utat az Úrhoz, és tudjak is járni azon. A többi fiatalhoz hasonlóan, akikkel a gyülekezetben találkoztam, én sem voltam valami sikeres, habár mindnyájan megkeresztelkedtünk, és a vallási kultúra részévé váltunk. Egyik este, amint éppen a mozi előcsarnokában álldogáltam, és cigarettázva vártam a szünet végét, meghallottam a Szentlélek hangját! Azokkal az igeversekkel győzött meg, amiket korábban az ifjúsági osztályban tanultam. Néhány nap múlva teljesen átadtam az életemet annak az Istennek, aki megtalált, megbocsátott nekem, és Jézus vére által megváltott. Miért ne engednéd be Őt te is a szívedbe még ma?

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, hogy mélységesen megérinted szívemet a Lelked által ihletett Igével!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!