DÉLELŐTT 9 ÓRA

"Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van." (Apostolok cselekedetei 2:15)Amikor Isten megteszi, amit nem vártunk, a hitetlenek azonnal találnak okot a kételkedésre. Ahogy Péter emlékeztette a tömeget: egyáltalán nem logikus azt gondolni, hogy a napnak ebben az órájában Istenfélő emberek ekkora csoportja alkohol befolyása alatt állna. A valóságban egy másik Lélek hatása alá kerültek - amely hatalmas hullámokban érkezett, és átjárta az egész Római Birodalmat. "Isten Lelke túláradóan kitöltetett rájuk, erre utal a Szentírás, amikor azt írja: 'betöltötte őket'. Megkeresztelte lelküket és testüket azzal a hatalommal és dicsőséggel, amely már korábban is a szívükben lakozott. Ezután kiáradt rajtuk keresztül a környező világra, arra késztette őket, hogy dicsőítsék és magasztalják Istent, nem csak saját nyelvükön, hanem új nyelveken, és ezáltal megszelídítette beszédüket, hogy mostantól Ő használhassa; felszabadította lelküket; megújította elméjüket; új erővel töltötte be testüket, és hatalmat adott nekik a bizonyságtevésre."

A tanítványokhoz hasonlóan bennünket is elkülöníthet a Szentlélek testben, lélekben és szellemben egyaránt (IThessz 5:23; 2Thessz 2:13). A Léleknek, aki lakozást vett bennünk megtérésünkkor, uralmat adhatunk testünk, elménk és személyiségünk minden területe fölött, hogy drámai új módon tehessünk bizonyságot Jézusról. Amikor ilyesmi történik, ne csodálkozz, ha egyes kételkedők majd "részegnek" tartanak!

Imádság a mai napra
"Atyám, segíts, hogy mások hitetlensége ne félemlítsen meg, hanem maradjak erős és határozott a bizonyságtevésemben!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!