A FIATALOK IS ÖRÖMMEL KÖSZÖNTIK A SZENTLELKET

"Lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti faitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak."
(Apostolok cselekedetei 2:17)Fiatal ácsinasként 18 éves koromban buzgó imáimra válaszul betöltött engem a Szentlélek. Nemsokára a lelkészem hamarosan azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy prédikáljak egy evangelizációs sorozaton. Amikor emlékeztettem, milyen szörnyű lámpalázas vagyok, ha mások előtt kell beszélnem, és különben is, még sosem hirdettem az Igét, megígérte, hogy segít egy beszédet készíteni a következő szombati Istentiszteletre. Elmagyarázta, hogy a prédikációnak legyen egy bevezetése, egy tárgyalása - néhány világosan elkülöníthető vázlatponttal - és végül egy konklúzió, amiben összefoglalom mondanivalóm lényegét. Végezetül segített odaillő illusztrációkat is keresni. Amint elkezdtem a beszédet, ismét betöltött a Szentlélek. Egyértelművé tette, hogy megkaptam a lelki tanítás ajándékát, s visszatekintve elmondhatom, hogy ez velem maradt több mint 25 éven keresztül, akár nagy tömeg előtt kellett szólnom, akár kis csoportban. Habár az első prédikációim során még nagyon keveset tudtam a nyilvános evangelizálás módszereiről, a hallgatók mégis megtértek.

Ha te magad már régóta szolgálsz a gyülekezetben, nyitott szívvel fogadod-e annak lehetőségét, hogy a Szentlélek különleges módon használjon fel fiatalokat is a szolgálatban? Segítesz-e a fiataloknak annak tudatosításában, hogy újjászülettek, és betöltettek a Szentlélekkel? Vannak-e tizenévesek a helyi közösségben, akiket bátorítani lehet arra, hogy prófétáljanak: beszéljenek az emberek épülésére, intésére és vigasztalására (Korintusbeliekhez írt első levél 14:3) ? A lelkész és a bizottság tagjai, akik megkértek engem prédikálni, idősebb emberek voltak, akik "álmokat álmodtak". Látásuk volt arra vonatkozóan, hogy a gyülekezet a Szentlélek hatalma által halad előre; hogy az energiával és lelkesedéssel teli fiatalok által ez lehetséges, és nem is érte őket csalódás! Te sem csalódsz majd, ha egyengeted annak útját, hogy a fiatalok az Urat szolgálhassák!

Imádság a mai napra
"Uram, Istenem, kérlek, szolgálj ma felém egy fiatal lányod vagy fiad által!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!