KÖSZÖNTÜNK, LEGJOBB AJÁNDÉK!

"Péter pedig mondta nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szentlélek ajándékát." (Apostolok cselekedetei 2:38)Micsoda ajándék! A Biblia gyakran nevezi a Szentlelket a legnagyobb ajándéknak, hiszen nélküle Jézus kereszthalála nem lenne más, mint egy történelmi esemény. A Lélek ismerteti meg a bűnösökkel Krisztust, és indítja őket arra, hogy elfogadják személyes Megváltójuknak. A Szentlélek e csodálatos áldásán túl meg kell említenünk, hogy a Lélek maga az a hihetetlen ajándék, aki belép az ember életébe annak újjászületésének pillanatában (lásd: Ez 37:26-27; Rm 8:9; 2Kor 1:21-22). Péter összekapcsolta a keresztséget azzal az ajándékkal, amikor a Szentlélek először vesz lakozást az ember szívében, mert az újtestamentumi időkben az újjászületés tapasztalata, a valódi bűnbánat és a víz általi keresztség általában egy időpontban történt. Ezt tapasztalta legalább 3 000 ember pünkösd napján (Apostolok cselekedetei 2:41). Az etióp főkomornyik megvallotta hitét Jézusban, és azonnal megkeresztelkedett (8:37-38). Lídia, a thiatirai üzletasszony egész háza népével együtt megkeresztelkedett, amint megnyitotta szívét Pál tanításai előtt (16:14-15). A filippi börtönőr és háza népe még azon az éjszakán megkeresztelkedett, amikor a családfő hinni kezdett az ÚrJézus Krisztusban (16:31-33).

Mivel ma a megtérést és a keresztséget sokszor több hónap vagy annál is több idő választja el egymástól, ezért néha zavar támad annak értelmezése körül, mi is a Szentlélek szerepe ezeken a csodálatos eseményeken. Ha már megkeresztelkedtél bemerítéssel, bizonyára emlékszel, mi történt. A jelképes cselekményben eltemettetett a vízben énközpontú lelkületed, amely életed trónján volt, és amikor feljöttél onnan, új Lélek foglalta el a trónust: az élet Szentlelke Jézus Krisztusban. Dicsőség legyen a Mindenhatónak csodálatos ajándékáért, amit ma is felkínál nekünk! Miért ne engednéd újra, hogy a Szentlélek erővel töltsön be a szolgálatra?

Imádság a mai napra
"Urunk, keresztelj meg minket felülről jövő erővel, szeretettel és a Lelkeddel!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!