A SZENTLÉLEK MÁS KITÖLTETÉSE

"Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszállt a Szentlélek őreájuk, miképpen mireánk is kezdetben."
(Apostolok cselekedetei 11:15)Catherine Marshall, dr. Peter Marshall özvegye - akinek férje skót presbiteriánus lelkész volt - elmondja, mire jutott, amikor azt tanulmányozta, miként készüljön fel arra, amikor a Szentlélek leszáll rá, és jelentős hatást gyakorol az életére. "Vannak konkrét lépések, amelyeket meg kell tennünk, ha szeretnénk a Lélek keresztségében részesülni - írja könyvében. - Égő szomjúság kell, hogy éljen bennünk, aminek következtében konkrétan kérjük magától Jézustól ezt az ajándékot. Szívünkben bűnbánat, megbocsátás éljen, és szakítanunk kell régi életünkkel. Akaratunkkal döntsünk az engedelmesség mellett, és vágyjunk arra, hogy életünket mások szolgálatára szenteljük. Miközben más keresztények e téren szerzett tapasztalatait tanulmányoztam: leszűrtem, hogy egyesek átélték a Segítő jelenlétének természetfeletti megnyilvánulásait, például olyan érzetük volt, mintha áramütést kaptak volna; vagy mintha a szeretet folyékony anyagként árasztotta volna el testüket; hihetetlenül átható örömet éreztek; mennyei nyelven kezdtek beszélni - mások viszont nem."

Miután a Szentlélek keresztségében részesülők életrajzait kutatta, bizonyossá vált számára, hogy a Lélek kitöltetésének nincs egyetlen helyes útja. Egyértelmű, hogy Ő sosem játszik olyan játszmát, aminek indítéka vagy célja csupán üres magamutogatás. "Tehát megértettem - vonja le a következtetést hogy bár nem tagadhatom a nagy érzelmi kitöréssel vagy drámai jelenséggel járó tapasztalatokat, mégis őrizkednem kell attól, hogy azokat tartsam a Szentlélek által való keresztség alapvető bizonyítékának. Győztes Urunknak nem kell semmit sem bizonyítania! Ha Jézus látványos bizonyítékot szeretne adni nekem, ám jól van. De készségesen megvárom az Ö időzítését, bármilyen módon jelzi is nekem a Segítő jelenlétét." Miközben Péter bizonyságot tett a korai keresztény egyház többi vezetőjének, a Szentlélek kitöltetett a pogányokból lett hívőkre - nem olyan módon, ahogy ők szerették volna, hanem úgy, ahogyan Ő látta jónak: a valódi szükségleteik szerint.

Imádság a mai napra
"Uram, adj nekem hitet, hogy emlékezzek: Te mindig azt teszed értem, ami az adott körülmények között leginkább javamra válik!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!