ÉLET KRISZTUSBAN A LÉLEK ÁLTAL

"Hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint."
(A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 4. verse)"Én sosem tudok helyesen élni, jót tenni vagy jó lenni!" - kesergett nekem a fiatalember. "Dean, hadd mondjam el neked, mit szólna Pál, ha most itt lenne! Mindegy, mit gondolsz vagy mit érzel, a Szentlélek képes arra, hogy a törvény igaz követelményét teljesítse benned!" Dean lehetetlennek tartotta az igaz életet, amíg meg nem értette, amit az apostol A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében tanít. Pál azzal kezdi a fejezetet, hogy nincs semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézusban vannak. Majd kijelenti, hogy a Megváltó által szabad lehetek a bűn és halál törvényétől. Mit jelent "Krisztusban lenni", amiről több mint 160 helyen ír az Újszövetség? Többször meghallgattam Jack Saqueira lelkész fejtegetését A rómaiakhoz írt levélről, és nagyon értékesnek tartom, ahogyan ezt illusztrálja.

"Ha ezt a gyülekezeti szórólapot beteszem a Bibliám lapjai közé - magyarázza Jack -, akkor bármi történik a könyvvel, ugyanaz lesz a szórólappal is. Például, ha elküldöm ezt a Szentírást a fiamnak Kínába, és a kommunisták felfedezik, elkobozzák tőle, és elégetik, akkor a szórólap is elég, mert abban van, a lapok között. Ugyanakkor, amikor Jézus eljött, és magára vette az emberi természetet, akkor én is benne voltam. Amikor meghalt a kereszten, az olyan volt, mintha én is meghaltam volna, mert benne voltam. Amikor bűntelen életet élt, akkor is benne voltam. Amikor elfogadom Őt személyes Megváltómnak, akkor az életét és halálát nekem tulajdonítják; a vétkeimre bocsánatot kapok, és a törvény jogos követeléséhez való teljes engedelmesség is az enyém."

"Dean - bátorítottam a fiatalembert -, mint A. J. Gordon, a XIX. században élt híres bostoni lelkész mondta, az őszinte keresztény élet megtermi az életünkben azt az igazságot, ami már a miénk Krisztusban. A Szentlélek nem azért teszi ezt lehetővé, hogy megváltást és örök életet nyerjünk, hanem, mert az már a miénk Jézusban."

Imádság a mai napra
"Úr Jézus, dicsőítelek téged, hogy halálos ütést mérsz a bűn hatalmára, ami uralni próbálja az életemet!"