TERRORISTÁBÓL EVANGÉLIZÁTOR

"Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által a test cselekedeteit megöldöklitek, élni fogtok." (A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 13. verse)Nem sokkal a kommunizmus bukása előtt, amikor a szovjetek által megszállt kelet-európai országokból több mint 3500 kormányzati tisztviselő, szociális munkás és egészségügyi dolgozó gyűlt össze egy drogellenes konferenciára Budapesten, Nicky Cruzt hívták meg főelőadónak. Nicky a hírhedt Mau Mau banda főnöke volt New Yorkban, és egész városrészeket tartott rettegésben, de a Szentlélek hatalma által ez a Puerto Ricó-i fiatal Isten megmentő kegyelmének lett a hatalmas bizonyságtevője.

Szinte biztos volt, hogy Nickyre korai halál vár, éppúgy, mint ahogy ő is megvert és megölt másokat az utcán. Amikor már sokadjára tartóztatták le, azt mondta neki a bírósági pszichiáter, hogy ha nem változik meg, akkor "egyirányú utcában rohan a börtön, a villamosszék és a pokol felé". Nicky, aki akkortájt 18 éves volt, csak nevetett. Az életrajzában Nicky Cruz elmondja, milyen érzés uralta, mielőtt a Szentlélek az életébe jött volna. "Az utcákon folyó gengszterháborút csak az a borzalmas erőszaktenger múlta fölül, ami a saját szívemben háborgott. Lelkiismeret, erkölcs, józan ész nélküli állat voltam, aki egyáltalán nem érezte a jó és rossz közti különbséget."

A Lélek erejével teljes prédikátor, David Wilkerson teljesen megdöbbent, amikor Nicky átadta magát Jézusnak. "A legnehezebben Nicky döntését tudtam elhinni. Ott állt, nagy fintorral az arcán, és az ő egyszerű, dadogó beszédével ezt mondta: 'Átadtam a szívemet Istennek, David!'" Nicky Cruz engedte, hogy a Szentlélek "megölje a test cselekedeteit", és új, győztes életet adjon neki Jézusban. A budapesti kommunista konferencián 30 évvel a megtérése után Nicky nemcsak a Szentlélek hatalmas erejéről beszélt, hanem felhívást is intézett a hallgatósághoz, hogy fogadja el Krisztust. Ekkor pedig rajta volt a sor, hogy meglepődjön, hiszen több mint ezren válaszoltak a kérésére.

Imádság a mai napra
"Atyám, segíts, hogy ne ítéljem reménytelen esetnek a leggonoszabb bűnözőt se, hiszen a Szentlelked előtt nincs lehetetlen!"