FEGYELMEZÉS ÉS A JELLEM CSISZOLÁSA

''Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését, meg ne utáljad!'' (Jób 5:17)A megpróbáltatások és akadályok Isten fegyelmezőeszközei; a sikernek Isten által megszabott feltételei. Egyes emberekben olyan képességeket és hajlamokat lát meg, amelyek helyesen irányítva, használhatók lehetnének műve előbbre vitelében. A gondviselő Isten különféle helyzetekbe és körülményekbe viszi bele őket, hogy felfedezzék a jellemük előttük is rejtett fogyatékosságait. Alkalmat ad nekik arra, hogy ezeket a hibákat kijavítsák, és hogy alkalmassá tegyék magukat szolgálatára. Sokszor beleengedi őket a szenvedések tüzébe, hogy megtisztuljanak. Az a tény, hogy próbákat kell elviselnünk, tanúsítja azt, hogy az Úr valami értéket lát bennünk, amit fejleszteni akar. Ha nem látna bennünk semmi olyat, amivel nevének dicsőséget szerezhetnénk, akkor nem fordítana időt a csiszolásunkra. Értéktelen köveket nem vet a kohójába. Értékes érc az, amelyet Ő tisztít. A kovács tűzbe veti a vasat és az acélt, hogy megtudja, miként viselkednek ezek a fémek.

Az Úr beleengedi választottait a szenvedések kohójába, hogy meglássa, milyen a természetük, és hogy alkalmassá tehetők-e szolgálatára. Talán azt gondoljuk, hogy saját szívünket tanulmányozva, és saját mércénk szerint kell csiszolnunk cselekedeteinket, de ez nem így van. Ez a javítás helyett csupán rontást eredményezne. A munkának a szívben kell elkezdődnie, és ha ez megtörténik, akkor lelkületünk, szavaink, arckifejezésünk és cselekedeteink is tanúskodni fognak a bennünk végbement változásról. Ha megismerjük Krisztust az által a kegyelem által, amelyet oly bőségesen áraszt ránk, az életünk megváltozik. Alázattal kijavítjuk minden helytelenségünket és jellemhibánkat. A szívünkben lakozó Krisztus alkalmassá tesz bennünket a mennyei családba való beilleszkedésre. A keresztény nem tarthatja meg bűnös szokásait és jellemhibáit. Bármilyen természetű hibáid is vannak, az Úr Lelke képessé tesz azok felismerésére, és kegyelmet ad az azok feletti győzelemhez.


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!