KÖSZÖNTÜNK, IMÁDSÁG ERŐS LELKE!

"Ugyanakkor a Lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene; de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodással."
(A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 26. verse)
Megtörtént már veled, hogy nehéz tárgyat kellett felemelned, de segítségre szorultál? Pál elmondja, hogy ez a Szentlélek szolgálata, és különleges támogatásként használja fel Isten gyermekeinek imáját. A Lélek sosem keres kifogást, ahogy talán az egyes barátaink teszik, hogy túl gyenge a hátuk, ezért nem tudnak segíteni a teher cipelésében. Adam Clarke, a metodista prédikátor, tudós és kommentátor csaknem 200 évvel ezelőtt így magyarázta a "segítségére van" kifejezés görög eredetijének jelentését. " [Ez a szó] olyan támogatást jelent, amelyet két személy nyújt egymásnak, amikor közösen visznek egy terhet. Aki imádkozik, az segítséget kap Isten Lelkétől, de aki nem imádkozik, az nem kap ilyen segítséget. Ami az erősségünk, azt be kell vetnünk, habár kimondatlanul is többnyire Isten erejére támaszkodunk."

Évekkel ezelőtt volt egy nehéz pianínónk, ami mindig nagy gondot okozott, hiszen amíg Ausztráliában éltünk, evangélizációs szolgálatot végeztünk, és többször kellett költöznünk. A pianínót általában négy-öt markos férfi tudta csak felemelni, így hát igencsak meglepődtünk, amikor egy alkalommal csak két munkás érkezett, hogy kivigye a hangszert a teherautóhoz. Az egyik hatalmas termetű, izmos ember volt, a másik viszont alacsony, vékony. Csodálkozva vártuk, mi fog történni. Megdöbbenésünkre a Góliát egy hosszú bőrszíjat tekert először a válla és a háta köré, azután pedig a pianínóra, majd erőlködve, nyögve felemelte azt, és elkezdte cipelni a ház kijárata felé. Az erős férfi fel tudta emelni a pianínót, de nem látta közben, hogy merre megy, ezért a sovány társa irányította, s közben védte a pianínó elejét, hogy végül karcolás nélkül felkerüljön a teherautóra.

Pál arra irányítja a figyelmünket, hogy éppen így segít a Szentlélek is az életünk mindenféle szituációjában. De nem tud támogatást küldeni az imánkra, ha nem is fohászkodunk hozzá. Az apostol azt a szót használja itt, ami csapatmunkára utal, tekintet nélkül arra, mennyire csekély a mi részünk, amit tehetünk.

Imádság a mai napra
"Dicsőítelek téged, Szentlélek, mert hajlandó vagy az imádságom szavára társként hozzám szegődni, hogy én is kaphassak az erődből!"