AMIKOR TÚLSÁGOSAN FÁJ, ÉS MÁR SZAVUNK SINCS AZ IMÁRA

"Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért."
(A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 27. verse)Megtörtént már veled, hogy segítségre szoruló emberrel találkoztál? Talán lerobbant az autója, vagy lezuhant egy hegyi ösvényről, és eltörte a lábát. Esetleg egy hajléktalan férfi vagy nő került az utadba, akit megvertek és kiraboltak. Az illető túlságosan is pánikba esett, vagy akkora fájdalma volt, hogy nem tudta, mit tegyen, vagy mit mondjon, de te segíthettél a kétségbeesett személynek. Amikor Pál A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 26-27. versében a Szentlélek szolgálatáról ír, kétszer is használja az "esedezik" szót. A. T. Robertson ezt írja erről. "Szemléletes kép ez arról, hogy miképpen mentünk meg valakit, akire rábukkanunk, aki bajban van, és érte könyörgünk kimondhatatlan fohászkodással vagy szavakba nem önthető sóhajtozással."

A Lélek nem úgy jár közben Isten gyermekeiért az Atya előtt, mint ahogy Jézusról olvassuk A zsidókhoz írt levélben. A Szentlélek azoknak a szívében, akiket az Ő ereje betölt, mélységes vágyat teremt, hogy az Úr akarata szerint oldjanak meg mindenféle élethelyzetet. Az élet válsághelyzetében a Szentháromság egyik tagja gyakran látja, hogy már imát megfogalmazni sincs erőnk. A Jézus egyik példázatában szereplő emberhez hasonlóan, akit kiraboltak a jerikói úton, mi is ott fekszünk sebesülten, a vérünkbe dermedve az életutunk szélén. A nyögésünk és sóhajtozásunk jelzi a nyomorult, elesett állapotunkat, és ekkor "az irgalmas samaritánus", a Lélek lehajol hozzánk, bekötözi a sebeinket, és az Üdvözítő végtelen szeretetének fogadójában megtárgyalja a gondozásunkat.

Szánj időt a beszélgetésre a barátoddal, a Szentlélekkel, és kérd, hogy segítsen imádkozni! Ezt bármikor megteheted. Csak mondd el. "Drága segítőm! Nem vagyok biztos abban, hogy mi is lenne a legjobb kérés a jelen körülményemben. Nem is tudom, miért imádkozzam. Van fájdalmam és reményem az életben, amit nem is igazán értek. Arra kérlek téged, teremts bennem őszinte vágyat, hogy teljesen alárendeljem magamat a te akaratodnak, és készségesen kövessem a vezetésedet! Dicsőítelek téged Jézus nevében!

Imádság a mai napra
"Atyám, kérlek, vezess el a barátaim kis csoportjához, ahol igazi segítséget, feltétel nélküli szeretetet adhatok és kaphatok!"