KÖSZÖNTÜNK, REMÉNYSÉG LELKE!

"A reménység Istene pedig töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel a hitben, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által." (A rómaiakhoz írt levél 15. fejezetének 13. verse)A Lélek olyan reményt tölt azok szívébe, akik bíznak Isten megmentő kegyelmében, hogy túlcsordul bennük az öröm és a békesség. Csak pár órával azelőtt, hogy a jól ismert portlandi orvos, Louis Machlin meghalt volna, a felesége ezt suttogta neki. "Reggel találkozunk!" Louis reménye megerősítést és bizonyosságot nyert. Sőt, már az utolsó éveire is ez volt a jellemző, hiszen a reménye egyre erősödött, miután valóban megértette a Szentlélek evangéliumát és keresztségét. Ez a remény áradt át mindenkire, akivel csak találkozott.

Az olyan társadalomban, ahol rengeteg egyház működik, miért kísérel meg öngyilkosságot tinédzserek tömege? A gyülekezetek gyakran nagyobb figyelmet fordítottak a programra, mint az egyéni lelkigondozásra. Többre értékelték a szabályt és mércét, mint a szeretetet, az elfogadást és a megbocsátást. Lyndon Johnson elnök ezt mondta az első fehér házi beszédében. "Sajnos, nagyon sok amerikai él a remény peremén, egyesek a nincstelenségük, mások a bőrük színe, és sajnos, túl sokan mindkettő miatt." Ezek az emberek azonban nagyon kis hányadát jelentik azoknak, akik megkísérlik eldobni az életüket. A materialista társadalomban inkább azok veszítik el a reményt, akiknek "van", és nem azok, akiknek "nincs".

Dr. Roy W. Fairchild, a lelki élet és pszichológia professzora a San Franciscó-i Teológiai Szemináriumban így ír erről. "A remény nem csupán azt jelenti, hogy vágyunk az után, ami nincs, hanem azt is, hogy még mélyebben vágyunk megtapasztalni azt, ami már a miénk." Mindazt, amit Jézus élete és halála által kaptunk, teljes reménységgel és örömmel élhetjük át a Szentlélek hatalma által. Dicsőség az Úrnak!

Imádság a mai napra
"Reménység Istene! Örülök annak a tudatnak, hogy veled együtt mindig érdemes tovább élnem!"