A SZERETTEINK IMÁJA

"Kérlek pedig titeket, testvéreim, a mi Urunk, Jézus Krisztus és a Lélek szeretetére,
küzdjetek velem együtt az imádkozásban értem Isten előtt." (A rómaibeliekhez írt levél 15. fejezetének 30. verse)Ma, a 21. század kezdetén létfontosságú, hogy legyenek olyan testvéreink, akik a közbenjárói ima hősei. Szükségünk van arra a tudatra, hogy az emberek őszintén imádkoznak értünk és velünk. A keresztény körön belül gyakran fejezzük ki a törődésünket ilyen fordulattal, "Imádkozni fogok érted", vagy "Megemlékezem rólad az imámban". De vajon milyen gyakran váltjuk ezt valóra? Csak ott teljesül ez az ígéret, ahol a Lélek erejével telt keresztények szívében kiárad Isten szeretete.
(A rómaibeliekhez írt levél 5. fejezetének 5. verse)

1993. június 12-én 40 országban több mint egymillió keresztény vonult ki az utcára 850 városban és faluban. A megmozdulás célja az volt, hogy közbenjárói imát mondjanak, nemcsak a Föld nagyvárosaiban élő, még el nem ért milliókért, hanem a lelki vezetőkért és a nemzetek vezetőiért is. Együtt könyörögtek azért, hogy a gonosz ereje veszítse el az egyének és a földrajzi területek feletti uralmát, s hogy megnyilvánuljon Jézus megmentő hatalma és igazsága.

Ha az Úr arra késztet, hogy elkezdd a közbenjárói ima szolgálatát, akkor még ma indulj el! Fohászkodj a vezetőkért, nemzetekért, városokért és egyénekért, akiket a Szentlélek eléd hoz. Kérd az Atyát, hogy hozzon össze más testvéreddel, akinek ugyanez az indíttatása, és gyűljetek össze rendszeresen imádkozni. Amint a csoport növekszik, biztosítsátok, hogy mindenkinek meglegyen a saját imapartnere, aki erőért könyörög a számára. Igen, a nagy apostolhoz, Pálhoz hasonlóan, nekünk is szükségünk van a szeretteink imájára!

Imádság a mai napra
"Atyám, dicsőítelek téged azokért az emberekért, akiknek az imája nagy változást hozott az életembe!"