A LÉLEK KINYILATKOZTATÁSA AZ ÜGYVÉD SZÁMÁRA

"Nekünk azonban Isten kijelentette az Ő Lelke által, mert a Lélek mindent vizsgál,
még Isten mélységét is."
(A korintusbeliekhez írt első levél 2. fejezetének 10. verse)Charles Finney 1821-ben nagyon sikeres ügyvéd volt New York-ban, aki alig érdeklődött Isten iránt. A Mindenható azonban mélységes dolgokat nyilatkoztatott ki a számára a Szentlélek által. Ezek a tények nemcsak az ő életét változtatták meg, hanem a megújulás és evangélizálás olyan mintáját is adták, ami a XXI. században is érezteti a hatását a keresztényi körökben. Finney nem kapott vallásos neveltetést, a prédikációt pedig "unalmasnak, érdektelennek és semmitmondónak" tartotta, ahányszor csak templomba ment. Bár többször beszélgetett jól képzett prédikátorokkal, úgy érezte, hogy sok kérdése megválaszolatlanul maradt, és a fogalmakat sem látta át.

Ez a 29 éves ügyvéd éppen olyan helyen állt, ahol - mint Pál mondja - a szeme nem láthatta, a füle pedig nem hallhatta mindazt, amit Isten készített az Őt szeretőknek. Talán ismersz valakit, aki hasonló helyzetbe került, mint amilyenben Charles Finney volt. Ha igen, soha ne add fel a reményt és az imát ennek a személynek a megtéréséért, mert a Szentlélek a legváratlanabb pillanatban tud kijelenteni dolgokat annak, aki hirtelen megnyitja az elméjét Isten előtt.

Pál szavai A korinthusbeliekhez írt első levél 2. fejezetének 9-10. versében elsősorban nem a Mennyre, hanem az evangéliumra vonatkoznak. Amikor Finney látni és hallani kezdett a Szentlélek munkája nyomán, a változás drámai volt. "Azon a ponton a megváltás evangéliumának egész kérdésköre csodálatos módon megnyílt előttem. Úgy gondolom, olyan világosan láttam meg Krisztus engesztelésének valóságát és teljességét, mint még soha életemben. Láttam, hogy a munkája befejezett mű, és ahelyett, hogy saját igazsággal kellene rendelkeznem, ami Isten felé az ajánlólevelem lenne, egyszerűen az Úr igazságára kell támaszkodnom, amelyet a Fiában nekem tulajdonít."

Imádság a mai napra
"Atyám, jelentsd ki nekem ma a mély dolgaidat az evangéliumod dicsőségére, ami Jézus Krisztusban van!"