ISTEN AJÁNDÉKÁNAK SORA

"Mi pedig nem e világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk." (A korintusbeliekhez írt első levél 2. fejezetének 12. verse)Pál elsősorban a lelki bölcsességünk forrásáról beszél. Ezt nem az iskolában vagy az egyetemen szerezhetjük meg, mint az intellektuális tudást, hanem a Szentlélek megvilágosító munkálkodása révén. A Szentírás maga is ajándék, amelyet a Menny ihletett, és ingyen adott nekünk (2Tim 3:16). Az igazságnak ama Lelke világosítja meg az ember elméjét, hogy felfoghassa "Isten mélységét is".

Amint Charles Finney buzgón és őszintén megnyitotta a szívét az Alkotója előtt, a Lélek kezdte megvilágosítani az elméjét. "Azon a ponton mintha egy fénynyaláb világította volna meg ezt az Ige-verset számomra - tesz bizonyságot Finney a történtekről. - 'Akkor segítségül hívtok engem, elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.' (Jeremiás próféta könyve 29. fejezetének 12-13. verse) Azonnal és szívből megértettem az Ige-szakasz értelmét. Korábban is hittem a Bibliában, de sosem élt az igazság az elmémben. De most tudtam, hogy Isten szava, az Ő hangja szólt hozzám."

Később Finney ezt írta. "Az egész Szentírás sugárzó fényben tündökölt, és nemcsak a fény lepett meg, hanem az is, hogy úgy tűnt, mintha Isten szava a Mindenható életével telt volna meg." Ne hagyatkozz másodlagos forrásokra, amikor az Úr mélységét szeretnéd megérteni, hanem imádkozva tanulmányozd a Bibliát, és kérd a Szentlelket, hogy valódi lelki bölcsességgel világosítson meg!

Imádság a mai napra
"Uram, újra igénylem a hatalmas ajándékodat, amelyet ingyen felkínálsz! Segíts, hogy világosan lássam Jézust és az Ő igazságát az Igében!"