A MEGÚJULÁS VISSZAUTASÍTÁSA

"A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes; mert csak lelki módon lehet azokat megítélni."
(A korintusbeliekhez írt első levél 2. fejezetének 14. verse; új protestáns fordítás)
A kultúrkeresztények gyakran tartják bolondságnak a megújulást, mert az emberi természet önmagában nem képes felfogni a lelki dolgokat. A "megismer" eredeti görög szava, amit Pál ebben az Ige-versben használ, rostálási folyamatot jelent, aminek során valaki eljut az igazságra, miként egy bíró vizsgálja a tényeket. A megújulás lelki tényezőit csak azok ismerik és értik meg, akiket betöltött a Szentlélek ereje.

Amikor Charles Finney ügyvédet betöltötte a Lélek ereje, és az Úr hatalmas ébredési összejöveteleken közölte általa az üzenetét, ő komoly ellenállásra számított a hitetlenek részéről, akiknek a gazdasági vagy szociális érdekét érintette az evangélium hirdetése. Még inkább elszomorította azonban "azok makacs és veszélyes ellenkezése, akik hitvalló keresztényeknek mondták magukat." Amikor még éppen csak elkezdett a környezetében Krisztusról prédikálni, Finney azt ajánlotta a fiataloknak, hogy csatlakozzanak egy közös imádsághoz a megújulásért, amelynek keretén belül minden reggel, délben és este imát mondanak. Ezután naponkénti imaközösséget szervezett, amikor is a tagok napfelkelte előtt találkoztak. Ennek eredményeként az ébredés rohamos gyorsasággal terjedt a környéken. Aztán a legnagyobb bánatára megtudta, hogy a gyülekezet idősebb tagjai hibát találtak ebben és az új hívők között terjedő, új mozgalomban.

Gyakran szembesült azzal is, hogy az egyik közösség bírálta a másik felekezet tagjai között zajló megújulást, a kor vezető lelkészei pedig vallási rajongásnak titulálták a mozgalmat. Dr. Lyman Beecher, a híres bostoni prédikátor, aki kezdetben ellenezte Finney ébredési összejövetelét, később így vallott erről. "Ez volt Isten legnagyobb munkája és a leghatalmasabb vallási megújulás, amit a világ valaha látott, ilyen rövid idő alatt. Egy év leforgásával százezer emberről tudunk, aki a nagy ébredési mozgalom hatására csatlakozott a gyülekezetekhez." Ne lepődj meg, ha a környéken vagy a gyülekezetedben ellenállást tapasztalsz az ébredéssel szemben. Imádkozz a Lélek erejéért, és engedd, hogy felkészítse a szívedet, amikor elérkezik az ébredés, te is tevékeny részese lehess!

Imádság a mai napra
"Uram, miközben megismerem az igazságodat, kezdd el a nagy megújulást bennem!"