TÖREKEDJÜNK A LELKI AJÁNDÉKRA!

"A kegyelmi ajándékban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek."
(A korintusbeliekhez írt első levél 12. fejezetének 4. verse)1970 előtt alig-alig írtak keresztény szerzők a lelki ajándékról. Aztán nagyon népszerű lett a teszt, amivel meg lehet határozni az erős vagy gyenge pontjainkat, hogy mit szeretünk, és mit nem; mire vagyunk képesek, és mire nem. Mindezt egy cél érdekében, hogy meghatározza, vajon hol a helyünk Isten művében. Ezt az információt azonban sokszor rosszul használták fel. Ma azonban már hasznos segédanyagok találhatók ahhoz, hogy az emberek felfedezhessék, hogyan szolgálhatnak a leghatékonyabban az Úrnak.

A lelki ajándékról háromféle alapvető bibliai felsorolás áll rendelkezésünkre, amit imával áttanulmányozhatunk. Két lista természetfeletti ajándékot vagy támogató szolgálati ajándékot tartalmaz, a másik pedig a természetfeletti hatalom által megvalósuló ajándékot sorolja fel. Mindenféle lelki ajándék Jézus Úr voltát magasztalja fel, és nem annak elfogadóját vagy a Szentlelket. Olvasd el A rómaiakhoz írt levél 12. fejezetéből az Isten ajándékáról szóló részt, és megtalálod, milyen különleges adományt kap a hívő az Úr szolgálatára. Az efézusiakhoz írt levél 4. fejezetének 1-16. versében Krisztusnak azon jótéteményéről olvashatunk, amelyet a hivatalos szolgálattevőknek ad.

De amikor A korinthusiakhoz írt első levél 12. fejezetében olvasunk a Szentlélek ajándékáról, itt kilencféle természetfeletti ajándékról olvasunk, amely minden keresztény számára elérhető, amikor arra szükség van az Úr szolgálatában. J. Rodman Williams ezt írta A korinthusiakhoz írt első levél 12. fejezetében található ajándékról. "A lelki ajándék nem rejtőzködő tálentum vagy csiszolt képesség, amely látványosabb módon nyilvánul meg. A lelki karizma nemcsak annak kicsit fejlettebb változatát jelenti, ami már korábban is bennünk volt, bármilyen csodálatos módon nyilvánul is meg. A Szentlélek ajándéka adomány, nem pedig kiemelt képesség." Ez a lehetőség számodra is készen áll!

Imádság a mai napra
"Kérlek, Uram, add, hogy a tőled kapott mindenféle ajándékot a szolgálatodra használjam fel!"