ERŐ A HATALMAS SZOLGÁLATHOZ

"De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatva mindenkinek külön, amint akarja."
(A korintusbeliekhez írt első levél 12. fejezetének 11. verse)A Lélek kilencféle természetfeletti ajándéka közül melyiket tudod a leghatékonyabban használni mostanában? A válasz nem a te kívánságodtól függ, hanem a Szentlélek döntésétől, aki azok szükséglete alapján határoz, akikkel ma találkozol. Habár a Lélek látszólag megtervezi, hogy bizonyos emberek különösen hatékonyan munkálkodjanak az egyes ajándékkal, ám bárkit felhatalmazhat, akit betölt az ereje, hogy a pillanatnyi szükségletnek megfelelően alkalmazza az adományát. Ha valakinek csodára van szüksége, nem mondhatjuk, "Sajnálom, de a dünamisz erejével rendelkező személy épp nincs jelen." Ha gyógyító erő szükségeltetik, nem mentegethetjük magunkat azzal, hogy "sajnos akinél a gyógyítás ajándéka van, most éppen a szabadságát tölti". Ellenkezőleg, a keresztényeket arra bátorítja az Ige, hogy kívánják a lelki ajándékot, törekedjenek arra, hogy megkapják azt, különösen a prófétálás ajándékát (A korintusbeliekhez írt első levél 14. fejezetének 1., 12. és 39. verse).

Egy kis csoportban imádkoztunk a gyógyítás ajándékáért, hogy egy férfi, akinek komoly egészségügyi problémája volt, helyrejöjjön. Az Úr azonban másként döntött; a hit különleges ajándékát adta neki, ami kivételes bátorságot öntött a betegbe. A csoport másik tagja az emberek megítélésének ajándékát nyerte el, és felismerte, milyen körülmény okozza az illető betegségét. Egy harmadik a prófétaság ajándékát kapta, és szólt a jelenlevők intésére, épülésére és vigasztalására (a 14. fejezet 3. verse).

Ez jó példa arra, hogy a Lélek erejével milyen valódi evangéliumi szolgálatot lehet végezni. Ebbe beletartozik, hogy az emberek törődnek egymással, nem pedig személytelen, formális összejövetelt tartanak, ami a kulturális kereszténységet jellemzi. A lelki ajándék - akár természetfeletti erőről van szó, gyakorlati keresztényi szolgálatról, misszióról, támogatásról, akár vezetésről, mind-mind a csapatmunka részét alkotja. Mindez a kis csoportban összpontosul, és kiterjed az egyénekre, a közepes és nagy létszámú közösségekre. Ha még nem vagy tagja egy csoportnak sem, és szeretnéd látni, miként virágzott a lelki ajándék a bibliai időben, akkor itt az ideje, hogy részese legyél a valódi kereszténységnek!

Imádság a mai napra
"Uram, köszönöm neked, miszerint minden nap új kezdet és új lehetőség arra, hogy téged szolgáljalak, és mások áldására legyek."