"EGY TESTTÉ KERESZTELKEDTÜNK MEG."

"Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté keresztelkedtünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélek erejével itatódtunk át."
(A korintusbeliekhez írt első levél 12. fejezetének 13. verse)A megtérésünk alkalmával Jézus testének részei lettünk, és ezt a víz általi keresztséggel erősítjük meg. Bizonyíték van arra, hogy az újszövetségi időben a megtérés és a víz általi keresztség szorosan összetartozott. A Lélekben, illetve Lélekkel való keresztség képessé tesz bennünket arra, hogy erőteljesen munkálkodjunk, mint a test lelki ajándékkal megáldott tagjai (Az apostolok cselekedetei 1. fejezetének 5. és 8. verse). Habár a vélemény eltér, úgy tűnik, Pál a Lélek keresztségét hangsúlyozza A korinthusiakhoz írt első levél 12. fejezetének 13. versében, amikor Krisztus testének szolgálatáról beszél. A Szentlélek erejének kiáradását, amikor teljesen betölt vagy megkeresztel egy keresztényt, nem szabad összetéveszteni a víz általi keresztséggel. Ideális esetben a kettő egybeesik, de mégis elkülöníthető egymástól, mint Jézus keresztségekor.

Egy keresztényt arról ismernek meg, hogy "átitatódott", "betöltekezett" vagy "megkeresztelkedett" a Szentlélek által, mert ez "személyes, tudatos tapasztalat", ahogy Waggoner is írta 1877-ben. "Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt" erről (A rómaibeliekhez írt levél 8. fejezetének 16. verse; új protestáns fordítás). Az illető személy azonnal észleli, hogy a lelki ajándék vérárama kezd áradni benne és rajta keresztül azok felé, akik szükségben vannak, mert ő is Jézus testének tagja.

Graham az akadémiai tanulmánya alatt fogadta el Krisztust, és született újjá. Miután a lelkésze bemerítette, Graham az ifjúsági csoport tagjaként tevékenykedett tovább, de hamarosan már a kultúrkereszténység rutinjában őrlődött. A Szentlélekről tartott szemináriumunk egyik estéjén megérezte, hogy a Lélek különös módon töltötte be az életét; a kivételes hit ajándékával áldotta meg őt, és nagyon hatékonyan kezdett szolgálni a csoportjában levő fiatalokért. Immár Krisztus testének élő tagja lett!

Imádság a mai napra
"Szentlélek! Az erőd áradjon az életembe, hogy én is továbbadhassam a lelki áldást másoknak!"