TRÜKK VAGY NEM MINDENNAPI ÁLDÁS?

"Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek; mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat." (A korintusbeliekhez írt első levél 14. fejezetének 2. verse)A Szentlélekkel kapcsolatosan semmi sem szított akkora vitát, mint a nyelvek ajándéka. Vajon trükk vagy áldás ez a keresztények számára? Egyesek azt mondják, hogy a nyelvek ajándéka ismert nyelveket jelent. Mások úgy magyarázzák, hogy mennyei nyelv lehet. Mivel sokan félnek a nyelveken szólás igazi megnyilvánulásától, ezért sokan elutasítják a Lélek valamennyi ajándékának még csak az említését is.

A nyelveken szólás Isten akarata szerinti ajándéka jel a hitetlenek számára is. Még fiatal lelkészként hallottam a veterán misszionárius, Raymond Mitchell beszámolóját egy érdekes esetről, ami akkor történt, amikor elkezdte a szolgálatát Fidzsi szigetén. Itt sok az indiai származású lakos, és amikor arra készült, hogy közöttük dolgozzon, Mitchell lelkész megpróbálta elsajátítani a nagyon bonyolult nyelvüket. Egy nagy, polgári összejövetelen egy kormányzati tisztviselő felállt, és így köszöntötte az egybegyűlt tömeget.

"Megkértük a lelkészt, Raymond Mitchellt, hogy nyissa meg az akalmat imával. Mindössze néhány napja tartózkodik az országunkban, mégis tud imádkozni indiai nyelven." Mitchell lelkész bizonyságot tett arról, hogy az Úr valóban megadta neki a nyelvek igazi ajándékát.

Imádság a mai napra
"Uram, bárcsak soha ne utasítanám el a Lelkedet, hogy téged szolgáljalak, és dicsőítsem Jézus Krisztust!"