MEGERŐSÍT, FELKEN, ELPECSÉTEL, VÉDELMÉBE VESZ

"Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és megken, Isten az; aki el is pecsételt minket, és a Lélek zálogát adta a mi szívünkbe." (A korintusbeliekhez írt második levél 1. fejezetének 21-22. verse)Sokszor eltűnődtem már azon, mit jelent "az élettartam-garancia". Amikor Pál a korinthusiaknak írt, egy olyan városnak címezte a levelét, amelynek fő profilja az üzlet, a kereskedelem volt. Mindenki garanciát akart. Az apostol tehát tájékoztatta a keresztényeket arról, hogy a legbiztosabb garancia, amit egy ember kaphat, az, ha betölti őket a Szentlélek ereje. Ő a "záloga" (Károlyi- és új protestáns fordítás), illetve "foglalója" (a Szent István Társulat fordítása) mindannak, amit Isten adni kíván a népének. Ő nem élettartam-garanciát kínál, hanem a teljes biztonság örökkévalóságát. A "megerősít"üzleti kifejezés volt, ami azt jelentette, hogy egyértelmű üzleti szerződés jött létre, aminek végrehajtása jogilag kötelező. A keresztényeket Jézus áldozata fűzi a Mennyhez és egymáshoz. A kötelék pedig erős és megbízható.

A megtéréskor az újjászületett keresztények nemcsak megerősödnek Krisztusban, és megkapják a Szentlélek erejét a szívükbe, mint az örökkévalóság zálogát, de a Lélek fel is keni, és el is pecsételi őket. A korinthusiak értették a pecsét jelentését, hiszen az üzleti ügyeik mindennapos velejárója volt. A pecséttel került rá az árura a tulajdonos vagy a gyártó neve, és az hitelesítette a hivatalos dokumentumokat is. Ugyanerre a mintára elmondhatjuk, hogy Isten a megtéréskor készségesen ráhelyezi a nevét mindazokra, akik elfogadják Jézust Megváltójuknak. Az újjászületett személy próbaidő nélkül, rögtön elmondhatja, "Keresztény vagyok. Isten gyermeke vagyok." Nem is csoda, hogy a hívők, akik megértik a megerősítés, az elpecsételés és a garancia kifejezését, teljes bizonyossággal hisznek abban, hogy Jézusban üdvösségük van.

Imádság a mai napra
"Uram, dicsőítelek téged, hogy ilyen túláradóan biztosítasz engem arról, milyen különleges vagyok a számodra!"