A LÉLEK GYŐZTES EREJÉBEN JÁRVA

"Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek végbe."
(A galatákhoz írt levél 5. fejezetének 16. verse)
Samuel Logan Brengle még gyermekként tért meg egy karácsonyi Isten-tiszteleten egy kis metodista imaházban, nem messze az indianai otthonától. A 20. század második felében, a szolgálata első éveiben egyre inkább arra vágyott, hogy a Szentlélek ereje teljesen betöltse az életét. Bár szerette az Urat, és már elvégezte a bostoni szemináriumot, tudta, hogy mindentől meg kell üresítenie magát, ami akadályozza a Lélekkel való közösségét. Az Üdvhadsereg által később megjelentetett kis füzetkében Brengle ezt íta. "Láttam Jézus alázatát és a saját büszkeségemet; Jézus szelídségét és a saját indulatomat; Jézus szerénységét és a saját ambíciómat; Jézus tisztaságát és a saját szennyes lelkemet; Jézus hűségét és a saját szívem csalárdságát; Jézus önzetlenségét és a saját önzésemet; Jézus bizalmát, hitét és a saját kételyemet, hitetlenségemet; Jézus szentségét és a saját szentségtelen voltomat."(V. Raymond Edman: They Found the Secret [Ők megtalálták a titkot])

Úgy szembesülni önmagunkkal, mint ahogy Samuel Logan Brengle-lel történt, iszonyú sokkot és szörnyű csalódást jelenthet, de szem előtt kell tartanunk néhány szempontot. Először is, a megváltás már az övé volt, hiszen elfogadta Jézus életét és áldozatát. Másodszor, a Szentlélek nem azért tárta fel mindezt előtte, hogy még nehezebbé tegye az üdvösségét, hanem azért, hogy Brengle megismerje, milyen örömteli tapasztalat a Lélek hatalma által győzedelmeskedni. Harmadszor, bár Brengle-nek a bűnössége felett aratott diadala nem jelentett a számára érdemet, ám csodálatos bizonyságtétel mindazoknak, akiknek a megmentéséért dolgozott.

Miután néhány hetet imával és Biblia-tanulmányozással töltött, és teljesen átadta magát Istennek, kezdte érezni, ahogyan a Szentlélek ereje betölti az életét. "A szívem megolvadt, mint a viasz a tűz melegénél; Jézus Krisztus megnyilatkozott a tudatos lelki életemben, megnyilatkozott bennem, és a lelkemet kimondhatatlan szeretettel töltötte be" - írta. Az Úr végül az Üdvhadseregbe vezette ezt a Lélek erejével teli metodista lelkészt. Ott Isten felhasználta, hogy ezreknek adja át a tudását, miként lehet a Lélek győztes erejével élni.

Imádság a mai napra
"Uram, olyan sokszor siettél már a segítségemre, amikor elbuktam! Fogd a kezemet, és vezess ma is!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!