A DICSŐITÉS OKA

"Aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltására, az Ő dicsőségének magasztalására." (Az efézusiakhoz írt levél 1. fejezetének 14. verse)

"Az Ő jelenléte bennünk Isten biztosítéka arra, hogy valóban meg fogja adni nekünk mindazt, amit ígért; a Lélek pecsétje rajtunk pedig azt jelenti, hogy Isten már megvásárolt bennünket, és garantálja, magához vesz bennünket. Ez újabb ok arra, hogy magasztaljuk a dicsőséges Istenünket!"
(Az efézusiakhoz írt levél 1. fejezetének 14. verse; az angol The Living Bible-verzióból fordítva)Ha még egy okot keresel arra, hogy magasztalhasd a dicsőséges Istenünket, akkor lépj be a mennyei bankba, és válts ki egy csekket, amit az Úr adott neked, amikor betöltött a Szentlelke erejével. Az egyik legnagyobb értékű csekk a mennyei örök élet bizonyossága. A kifizetése garantált, és nem lehet elveszíteni.

Charles Spurgeon az egyik prédikációjában közzétesz egy történetet egy hölgyről, aki több mint húsz éven keresztül gondoskodott egy nagyon gazdag úri emberről. Mivel a férfinak nem voltak örökösei, így elhatározta, hogy a vagyona nagy részét erre az asszonyra hagyja, aki olyan hűségesen ápolta őt. Amikor érezte, hogy közeledik a halála, írt valamit egy kis papírlapra, és odaadta a hölgynek. A bejárónő nagyon hálás volt azért, hogy az ura nem feledkezett meg róla, és kitűzte a papírt a londoni külvárosban álló viskója falára. "Néhány évvel később - beszéli el Terry Law a The Power of Praise and Worship [Isten dicsőítésének és tiszteletének hatalma] című könyvében - a hölgy megbetegedett, és elhívták Spurgeont, a nagy Ige-hirdetőt, hogy látogassa meg. Miután imádkozott az asszonnyal, körbesétált a szobában, és észrevette a falra kitűzött cédulát. Odafordult a nőhöz, és kérte, mesélje el a papírlap történetét. Majd megkérdezte tőle. 'Tud maga olvasni?' 'Nem, sosem tanultam meg' - válaszolta az asszony. Spurgeon örömmel osztotta meg vele a hírt. 'Asszonyom, ez a cédula egy hatalmas vagyonról szóló csekk. Nem kellett volna ilyen szegény körülményben élnie. London legelegánsabb házában lakhatott volna, és a legjobb ételt fogyaszthatta volna' - közölte az elképedt hölggyel."

Váltsd be ma a csekket, és kezdd el dicsőíteni Istent a csendességedben, a kis csoportos összejövetelen és a gyülekezetben, amikor közös Isten-tiszteleten gyűltök össze. Az örök életed az Atyáddal éppen olyan biztos, mint a Szentlélek jelenléte benned!

Imádság a mai napra
"Segíts, Uram, hogy észrevegyem a lehetőséget, és bizonyíthassam, mennyire örülök a Szentlélektől kapott üdvbizonyosságnak, ami az enyém lehet Jézusban!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!