A SZENTSÉGTELEN LÉNYEK ELŐTT ZÁRJUK BE AZ AJTÓT!

"Amelyben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lényhez, aki most az engedetlenség fiaiban működik." (Az efézusiakhoz írt levél 2. fejezetének 2. verse; az új protestáns fordítás szerint)C. S. Lewis egy helyen ezt írta. "Az emberek kétféle szélsőséges hibát követnek el abban, ahogyan a gonosz lényhez viszonyulnak. Az egyik, hogy nem hisznek a létezésében, a másik, hogy egészségtelenül vonzódnak hozzá." (The Best of C. S. Lewis [Válogatás C. S. Lewis legjobb írásaiból], 13.) Habár Sátán nem mindenütt jelenvaló, de rengeteg bukott angyala van, aki a követeként szolgálja. A zaklatás, az elnyomás és a kárhoztatás módszerével teszik a lehető legnehezebbé az emberek számára az életet, hogy ők a társadalom mindenféle szenvedéséért és bajáért Istent hibáztassák, és az Ő felelősségét firtassák. Pál leleplezi ezeknek a sátáni elemeknek a munkáját, és az efézusiakhoz írt, a szuperhatalomról szóló levelében bemutatja azt a fegyverzetet, illetve védelmet, ami megóvhatja a keresztényt mindenféle csalástól. Tény, hogy az ima és az igazság a Szentlélek hatalmával együtt megkötözheti ezeknek a gonosz elemeknek a kezét.

A World Map [Világtérkép] nevű szervezet magazinjában olvastam egy misszionáriusról, aki Brazília és Uruguay hegyei között dolgozott. Az egyik napon olyan faluban osztogatott kisebb kiadványokat, ahol a két ország közötti határ a főutca közepén húzódott. "Az uruguayi oldalon senki sem fogadta el az evangéliumi füzeteket. A brazil oldalon viszont mindenki kedvesen fogadta, és nyitott szívvel hallgatta a Krisztusról szóló bizonyságtételét. Így sétált tovább az utca egyik oldaláról a másikra, és végig ugyanezzel a zavarba ejtő jelenséggel találkozott. Aztán észrevette, hogy egy asszony, aki korábban az uruguayi oldalon visszautasította a füzetet, átsétált a brazil oldalra. Utánament, és újra felajánlotta neki a kis traktátust. Az asszony ott már örömmel elfogadta, és meghallgatta az Úrról szóló bizonyságtételt." (Terry Law: The Power of Praise in Worship [Isten dicsőítésének és tiszteletének hatalma], 46-48.) A misszionárius később megtudta, hogy Brazíliának azon a területén rengeteg testvér mondott közbenjárói imát, s ezzel megkötözte a gonosz lény elemeit, akik magukénak követelték azt a környéket. Uruguayban ugyanez nem történt meg, és az eredmény szemmel látható volt. Amennyiben ma használod a Lélek hatalmas fegyverzetét, te is figyelemreméltó eredményt fogsz tapasztalni!

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Atyám, hogy Jézus megvéd, s mert Ő az én Uram, semmilyen gonosz lény nem uralkodhat rajtam!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!