HOL VAN A LELKÉSZ?

"Ennek lettem szolgájává Isten kegyelmének ajándékából, amelyben a hatalmának ereje által részesített engem." (Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 7. verse)A hivők olyan csatornák legyenek, amelyeken át Isten lelki áldása áradhat másokra. Az Úr minden keresztényt pásztori szolgálatra hívott el. Amióta Constantinus módszere a IV. században a befolyása alá vette az egyházat, a szolgálat Isten néhány hivatásos szószólójának feladata lett. A keresztények nagy közösségekbe tömörültek, és a laikus tagság a Menny erejének tevékeny közvetítőjéből passzív hallgatósággá változott. Ezekben az utolsó napokban azonban látunk gyülekezeteket, amelyek szakítanak Constantinus hagyományával. Sok gyülekezeti tag felszabadul a szolgálatra, különösen az olyan közösségekben, ahol jól működnek a kis csoportok. A Szentlélek válaszol minden kérdésünkre az érte való munkálkodással kapcsolatosan, miként Pálnak is felelt (Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 7. verse).

"Én nem kaptam megfelelő képzést vagy oktatást ehhez." A Lélek így szól. "Csak használd a tőlem nyert ajándékot!"
Mi ezt állítjuk. "De én nem érdemlem meg, hogy szolgáljak. Nem vagyok elég jó." A Lélek válasza. "Isten kegyelméből tiéd a másokért való tevékenykedés lehetősége. Csak Jézus volt elég jó!"
Kifogást keresünk. "Honnan lesz erőm ahhoz, hogy elvégezzem ezt a szolgálatot?" A Lélek bátorít. "Én adom neked a valódi hatékonysággal működő erőt."
Ezután következik az utolsó kérdésünk. "Mi lesz, ha kudarcot vallok?" A Szentlélek vállalja a felelősséget. "Az én erőm, a dünamisz biztosítja neked a csodatevő hatalmat."

Az Újtestamentum korában a szolgálat csoportokban történt, a hitközösségen belül. Az Isten háza népének tagjai összeadták az ajándékukat, hogy egymást építsék, és mások felé is munkálkodjanak. Nem léteztek feljebbvaló vagy alább való szolgálati ágak. A keresztények "a hasznosabb ajándékot" közvetítették (A korintusiakhoz írt első levél 12. fejezetének 31. verse), amit az adott helyzet leginkább megkívánt. A vezetők is szolgaként fáradoztak Isten háza népe között, ők támogatták, és összhangba hozták a többi tag szolgálatát. Ne kérdezd ma, "Hol van a szolgálattevő lelkész?" Inkább ezt a kérdést tedd fel. "Hogyan szolgálhatok a leghatékonyabban Istenért a Szentlélek ereje által?"

Imádság a mai napra
"Újítsd meg az erőmet, Uram, hogy hatékonyan munkálkodhassak érted!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!