A FELEMELŐ LELKI ERŐ

"Adja meg nektek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben." (Az efézusiakhoz írt levél 3. fejezetének 6. verse)
Ez az egyik kedvenc Biblia-versem. Gyakran, amikor az emberek azt mondják, meg fognak emlékezni rólam az imájukban, arra kérem őket, hogy annak a csodálatos ígéretnek a beteljesedéséért fohászkodjanak számomra, ami Pál apostol legcsodálatosabb imája elején található. Milyen nagyszerű igazság ez, a Szentlélek valóban meg tud erősíteni bennünket az Ő hatalmával, ami Isten csodatevő dünamisz szuperhatalma!

Évekkel ezelőtt olvastam egy fiatal édesanyáról szóló, alapos bizonyítékkal alátámasztott történetet. A konyhában tett-vett, amikor hirtelen fékcsikorgást hallott a ház előtt. Eszébe villant, a kisfia kint játszik, és már rohant is ki az utcára, hogy lássa, mi történt. Az emberek már összeverődtek a kis autó körül, ami az út közepén állt, és az anya döbbenten látta, hogy az alatt ott fekszik a kisfiú. Egyesek reménységet igyekeztek önteni belé. "Már jön a mentő! Az orvosok megmentik a fiadat!" Mások hittel próbálták erősítetni. "Bízz Istenben! Minden rendben lesz, Ő nem hagyja, hogy elkeseredj!" A barátai a szeretetükről biztosították. "Szeretünk! Mi itt leszünk neked, bármi is történik!" A mélységes aggodalom azonban, amit a kisfia iránt érzett, hatalmas erőt adott ennek az asszonynak. Az emberek megdermedtek, amikor egy pillanat leforgása alatt megragadta az autó elejét, felemelte a földről, hogy a kisfiút biztonságosan kihúzhassák a jármű alól.

Amikor a Szentlélek felruház bennünket az erejével, lelkileg emel fel. Minden hívő képes arra, hogy a Lélek erejével szolgáljon másoknak, és Jézus hatalmának nevében "szabadon bocsássa az elnyomottakat, és minden igát széttépjen". Ha a gondolatunkban és érzelmünkben megerősít a Lélek, akkor természetfeletti erőt kapunk a pozitív szemléletmódra és a győzelmes életre. Amint a Szentlélek folyamatosan Jézushoz vezet bennünket, a bűntudatunk és a félelmünk terhe, ami nehezebb lehet, mint egy autó, eltűnik a lelkünkről, és örvendezni tudunk az Ő dicsőségének gazdagságában.

Imádság a mai napra
"Atyám, dicsőítelek téged azért a belső erőért, amit nekem adsz, amikor a Szentlélek vezet az Ige-tanulmányozásban és az imádságban."