AZ "EGY" NEM "UGYANAZ"

"Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is; egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; egy az Istene és az Atyja mindennek, Ő van minden felett és minden által, és mindenben."
(Az efézusiakhoz írt levél 4. fejezetének 4-6. verse)Az efézusi gyülekezet két - egymástól jól elkülöníthető - csoportból állt; a zsidó keresztényekből és a pogányokból lett keresztényekből. Mivel állandó konfliktusban voltak egymással, Pál emlékeztette őket a bennük megtalálható, alapvető közös tényekre. Vajon az apostolnak figyelmeztetnie kellene titeket is arra, hogy mi ez a hétféle "egy"? Vajon, ha a gyülekezetetek megegyezne ebben a hét pontban, nem kövezné-e ki az utat a nagy megújulás felé? Ahelyett, hogy az "egy" számnevet használnánk, ami esetleg összezavarná Pál megjegyzésének eredeti célját, olvassuk el úgy az Ige-verset, hogy az "egy" helyére mindenütt az "ugyanaz" szót helyettesítsük be! Minden gyülekezeti tag, függetlenül a társadalmi, faji, vallási vagy kulturális háttértől, a megtérése folytán "ugyanahhoz" a testhez tartozik. "Ugyanaz" a Lélek van bennük, "ugyanaz" a reménységük, "ugyanaz" az Uruk, "ugyanaz" a hitük, "ugyanaz" a keresztségük, és "ugyanaz" az Istenük, aki bennük él, és mindnyájuk Atyja.

Az apostol szavainak egyesítő szándéka időnként elsikkadt az olyan vitában, amikor az "egy" kifejezést számszerűleg igyekeztek magyarázni. Egy test van, vagy kettő (a látható és a láthatatlan egyház)? Egy Lélek van, vagy kettő (az Ige az Atyát és a Szentlelket is "Lélek"-nek nevezi)? Egy Úr van, vagy kettő (az Atyának és a Fiúnak is ezt a címet adja a Szentírás)? Egyféle hit van, vagy háromféle (üdvözítő hit, a hit lelki ajándéka és a keresztény hit)? Hányféle keresztség van (a Biblia legalább hatfélét sorol fel, Mózes keresztsége, a szenvedés keresztsége, a tűz keresztsége, János keresztsége, víz általi keresztség és a Szentlélektől jövő keresztség)? Egy Atya van, vagy kettő (az Ige az Atya Istent és Jézust is "Atyának" nevezi)?

Ez talán jó próbája lesz annak, vajon te magad és a gyülekezeted vagy a csoportod nyitott-e arra, hogy a Lélek egységet teremtsen köztetek. Miután megvitattátok az "egyeket" számszerűen, lesz némi eltérés a nézőpontot illetően. Most hajlandók vagytok-e arra, hogy az "egy" helyett az "ugyanaz" szót használjátok, és kijelentsétek, "Lehet, hogy eltérő a véleményünk, de ugyanannak a testnek a részei vagyunk, és mindnyájan azt akarjuk, hogy ugyanannak a Szentléleknek az ereje töltsön be bennünket"? Ha ez megtörténik, óriási lépést tesztek az utolsó nagy megújulás felé!

Imádság a mai napra
"Uram, köss össze engem szeretetben és örömben a keresztény testvéreimmel! "


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!