A LELKET AZ EVANGÉLIUM HELYETT A CSELEKEDETEKKEL SZOMORÍTJUK MEG

"Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, akinek az ereje az Ő pecsétje rajtatok
a megváltás napjára."
(Az efézusiakhoz írt levél 4. fejezetének 30. verse)Egyetlen rövid emberélet sem gyakorolt olyan hatást a keresztény missziós mozgalomra, mint David Brainerdé. A 19. század kezdetén több híres misszionáriust ihletett a Szentlélek, miközben ennek a fiatalembernek a naplóját olvasták. Brainerdnek óriási befolyása volt az amerikai őslakosok között, akik közül sokan megtértek. Ő maga azonban az elszenvedett nehézség következtében harmincévesen meghalt Jonathan Edwards otthonában. David édesapja a connecticuti kolónia tanácsának tagja volt, de a fiú 14 évesen árván maradt. 1739-ben kezdte el a Yale egyetemet, és végig osztályelső volt, mígnem igazságtalanul el nem tanácsolták nem sokkal a diploma megszerzése előtt, amiért támogatta George Whitefieldet és Jonathan Edwardsot, és kritizálta a Yale egyik oktatóját, aki ellenezte a nagy ébredést. Nem sokkal a Yale-ről való távozása után Brainerd misszionáriusi szolgálatot vállalt az amerikai őslakosok között. Jonathan Edwards később azt írta, hogy Brainerd megtérése "nem jelentette a munkája vagy a vallás terén tett hatalmas erőfeszítése végét, sőt, a Léleknek a szívében végzett szolgálata végét sem" (Jonathan Edwards: The Life of Rev. David Brainerd [Dávid Brainerd tiszteletes élete], 345.).

David azonban több alkalommal kezdett attól rettegni, hogy megszomorította a Szentlelket. "Száz és száz alkalommal tagadtam meg a látszatát annak, hogy a cselekedetemnek bármilyen érdemet tulajdonítsak... mégis, volt egy olyan titkos reményem, hogy a vallásos tevékenységemmel ajánlhatom magamat Istennek. Egyszer, emlékszem, szörnyű kín kerített hatalmába, és a gondolat, hogy meg kell tagadnom magamat, és a jóságomtól megfosztva, meztelenül kell odaállnom Isten elé... iszonyú volt a számomra." Jézus áldozatának jelentősége hozta a felüdülést, amire Brainerdnek olyannyira szüksége volt. "Azon tűnődtem, hogy az üdvösségnek ezzel a módjával, amit egyedül Krisztus igazsága által érhetünk el, az egész világ sem ér fel" - írta örvendező szívvel. A Szentlelket - ahogy Brainerd is felfedezte - semmivel sem lehet annyira megszomorítani, mint azzal, ha az üdvösségünket cselekedettel próbáljuk meg kiérdemelni.

Imádság a mai napra
"Istenem, hadd emlékezzem arra, hogy az üdvösségem bizonyos, mert a Lélek elpecsételt; s ne engedd, hogy a cselekedetemre nézzek, és elcsüggedjek!"