ÁLLJ ELLEN AZ ELLENSÉG ERŐINEK!

"Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak." (Efézusbeliekhez írt levél 6:12)

Amikor Pál leírását olvassuk a gonosz erőkről, lehetséges, hogy túlzottan is tudatosítjuk magunkban a jelenlétüket. Tetszik nekem az az egészséges megközelítés, ahogyan Neil T. Anderson ír róluk a Szabadító című művében. "Némely hívőnek enyhe üldözési mániája van. Azt hiszik, hogy minden bokor mögött démonok ólálkodnak, és pont őket akarják megszállni. Ez alaptalan félelem. Szellemi téren a démoni erőkhöz való viszonyunk nagyon hasonlít ahhoz, ahogyan az anyagi világban a baktériumok körülvesznek bennünket. Tudjuk, hogy körül vagyunk véve velük: tele van baktériumokkal a levegő, a víz, az ételünk, a körülöttünk élő emberekben, sőt, önmagunkban is megtalálhatók. Ugyanakkor mégsem élünk állandó rettegésben, hogy elkapunk valamilyen betegséget, hacsak nem vagyunk hipochonderek.

Ugyanúgy van ez a szellemiek területén is. A démonok olyanok, mint a kis, láthatatlan baktériumok, amelyek mindig meg akarnak fertőzni valakit. A Szentírás soha nem beszél arról, hogy félnünk kellene tőlük. Egyszerűen tudunk a létezésükről, és tőlük függetlenül oda kell szánnunk magunkat a becsületes és tiszta életre. Érhet támadás. Bánjunk el vele, aztán tovább léphetünk. Ne felejtsd el: a démonoknak csak a szájuk nagy. Megátalkodott hazudozók. Jézus Krisztusban, aki az igazság, minden szükséges hatalom és védelem rendelkezésedre áll ahhoz, hogy elbánj bármivel, amivel vádolnak."

A Szentlélek képessé tesz minden keresztényt, hogy erős legyen az Úrban és az Ő hatalmas erejében (Efézusbeliekhez írt levél 6:10). Ez akkor sikerülhet, ha felöltjük magunkra "az Isten minden fegyverét", amire Pál kétszer is figyelmeztet. Egyetlen démoni kórokozó sem juthat át azon a védőpáncélon, amit a Lélek szabott személyre minden hívő számára. A menny fegyverei nem óvnak meg az ellenség támadásaitól, sőt, erőteljes hadműveleteket is provokálhat részéről, de abban biztos lehetsz, hogy ha teljes a fegyverzeted, győztesen megállsz vele szemben. Énekelj dicsőítő éneket az Úrnak! A Szentlélek szuperhatalma áll rendelkezésedre!

Imádság a mai napra
"Uram, kérlek, mutass meg minden rést, ami esetleg a fegyverzetemen van, és bocsáss meg minden bűnt, amit elkövettem ennek következtében!"