KÖSZÖNTÜNK, SZABADÍTÓ!

"Mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus Lelkének segítsége által." (Fil 1:19; új protestáns fordítás)A Szentlélek egyértelműen részt vesz a szabadítás szolgálatában. Nemcsak a démoni megkötözöttségből, a bűn rabságából, a bűntudattól és a félelemtől szabadít meg Jézus vére által, hanem időnként a fizikai vészhelyzetből is.

1849. március 5-én este Mr. William Kitson és felesége éppen vacsoráztak a New Jersey állambeli Trenton egyik vasútvonala mellett álló házukban, amikor valaki kiáltott, hogy az elnöki vonat közeleg. Mrs. Kitson az udvaron állt lányával, férje pedig a ház ajtajában maradt két fiával. Mrs. Kitson hirtelen parancsot hallott: "Fuss! Először nem figyelt rá, mert azt gondolta, milyen ostoba dolog lenne futni, amikor semmi különös nem történik. De amikor másodszor is fülében csengett az utasítás: "Fuss!, akkor már kinyitotta a kaput, és a ház hátuljához rohant. Férje ugyanebben a pillanatban ezt hallotta: "Ugorj el az ajtóból, ugorj gyorsan! Megragadta gyermekeit, és ugrott, de olyan sietve, hogy többször is megpördült a földön. Ugyanabban a pillanatban, mikor a házaspár engedelmeskedett a Szentlélek utasításának, az elnöki vonat kisiklott, továbbrobogott pontosan azon a helyen, ahol korábban Mrs. Kitson állt a lányával, és átszakította az ajtót, ahol pár másodperccel azelőtt Mr. Kitson és két fia várakozott.

" 'Egyikünket sem tudnád meggyőzni arról - akik egyszerre hallottuk a hangot, hogy álljunk félre az útból -, hogy Isten nem vigyáz az övéire éppúgy, ahogyan tette a bibliai időkben' - mondták később. Mr. Kitson pedig hozzáfűzte: 'Biztos lehetsz benne, hogy amikor a Fuss! és Ugorj! szavakat halljuk, mindig élő Istenünkre és gyermekei iránti szeretetére fogunk gondolni!' "

Imádság a mai napra
"Lehet, hogy fizikailag nem minden esetben mentesz meg, Uram, de Lelked mindig kész, hogy a szellemi téren jelentkező veszélyektől megoltalmazzon."