KÖZÖSSÉGEK KIS CSOPORTJAI

"Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyazon indulattal lévén." (Fil 2:1-2)Isten nem arra tervezte a kereszténységet, hogy egyéni vallás legyen vagy a hívők személytelen, tömeges összejövetele. A valódi kereszténység arról szól, hogy az emberek törődnek egymással, támogatják és segítik egymást, mások felé is nyitnak, és bevonzzák őket a szeretet közösségébe. Így működik a kolnónia, vagyis a Lélek közössége. Akik a Szentlélekkel közösségbe kerültek, ők kegyelmének közvetítői lesznek. A kereszténység egykor közösségközpontú, a szomszédságra épülő közösségek hálózata volt, de időközben átváltozott templomvallássá. A Lélek azonban visszavezeti a gyökereihez. Nemrégiben beszéltem egy fiatal lelkésszel, aki ezt mondta nekem: "Szeretnék egy új gyülekezetet alapítani, ami az újtestamentumi modellre épül. Kiképzek tíz-tizenkét kiscsoport-vezetőt, és elindítom őket a szolgálatban. Sok csoportot alapítunk majd, amelyek egy bérelt épületben vagy stadionban fognak közös Istentiszteletet tartani egyszer egy hónapban."

Tetszik nekem Carl F. George-nak, a Charles E. Fuller Evangelizációs és Gyülekezetnövekedési Központ igazgatójának a meglátása: "Ez a jövő gyülekezete: bár sokkal nagyobb, mint egy tipikus lelkészi körzet ma, mégsem központi Istentiszteleti helyéről fogják ismerni, hanem a kis csoportok 'franchise-rendszeréről'. Hiszem, hogy a lelkészek és a gyülekezet vezetői a város minden részében magukévá teszik ezt a franchise-szemléletet a laikus vezetők és gyülekezeti tagok felé. A hívek bátorítást kapnak, hogy szomszédságukban, a gyülekezet vonzáskörzetében kis csoportokat, házi gyülekezeteket indítsanak. Az egyház vezetőitől pedig képzést nyernek." Kérd a Szentlelket, hogy mutassa meg, miként lehetnél a szeretet mozgalmának részese, amely felkészíti az egyházat az Úr visszajövetelére!

Imádság a mai napra
"Szentlélek, azért imádkozom, hogy örömöm teljes legyen, miközben szívből és igazán szolgálok neked!"