KÖSZÖNTÜNK, SZERETET ÜZENETE!

"Aki meg is jelentette nékünk a ti Lélekben való szereteteteket." (Kol 1:8)A Virginia állambeli Williamsburgben 1812-ben rabszolgaként született John Jasper, és több mint 50 évig rabszolga is maradt. "1831-ben egy köztéri ünnepségen hallott üzenet Johnt a lelke mélyéig megrendítette. A Szentlélek meggyőző munkája nyomán 25 nappal később nyíltan megvallotta bűneit, és csatlakozott egy egyházhoz. Isten kegyelme folytán egyre szűnt benne a gyűlölet rabszolgatartói iránt, megtanulta szeretni azokat, akik nem voltak méltók arra."

Johnnak nyomós oka volt a gyűlöletre. Amikor házasságot kötött egy rabszolgalánnyal, ura a nászéjszakán másik helyre küldte, hogy soha többé ne lássa a feleségét. Habár Jasper összes műveltsége abból állt, hogy hét hónapon keresztül tanulgatta az olvasást egy másik rabtársától, nyolc évvel megtérése után meggyőződött arról, hogy "a Szentlélek hatalma által prédikálni küldetett". Hitte, hogy "akit az Úr elhív, azt képessé is teszi a szolgálatra", és hite megerősítést is nyert, hiszen csodálatos lelki ajándékot kapott az Ige hirdetésére. Nagy tömegek gyűltek össze, hogy hallgassák őt, még a temetéseken is, ahol ékesszólóan hirdette Isten szeretetét.

John Jasper 24 évig szólta rabszolgaként Jézus szeretetét a Szentlélek által, és további 39 éven át szabad emberként. "A rabszolgakunyhóból a gyülekezeti házba költözött át, ahol fehéreket, feketéket, gazdagokat és szegényeket, rabszolgákat és szabadokat - egyszóval mindenkit lenyűgözött erőteljes prédikálásával a Megváltóról, akit hűségesen szolgált. Kortársai felismerték prédikálásában a Szentlélek kenetét." Pál barátjához, Epafrászhoz, valamint John Jasperhez hasonlóan mi is hirdethetjük a Lélekben való szeretetet. Ez nem nehéz feladat. A szeretet a Lélek gyümölcse (Gal 5:22), és a Szentlélek kiárasztja Isten szeretetét azok életébe, akiket betölt (Rómaibeliekhez írt levél 5:5). A szeretetet lehet tanítani, hirdetni és gyakorlati kereszténységünkkel bemutatni.

Imádság a mai napra
"Drága Uram, mutasd meg egyéni utamat, amit ma jelöltél ki számomra, hogy átadhassam másoknak is a szeretetedet!"