VIZET ÖNT A TŰZRE

"A Lelket meg ne oltsátok. A prófétálást meg ne vessétek, mindent megpróbáljatok;
ami jó, azt megtartsátok! (IThessz 5:19-21)

A Szentlélek örömmel erősítette Gabriella szívét a több mint egy évig tartó fájdalmas és bénító betegsége alatt. A Lélek gyakran a kis csoport tagjainak adott lelki ajándékok által szolgált neki, akik hétről hétre az otthonában gyűltek össze. Pál azt tanította, hogy a keresztények különösen imádkozzanak azért, hogy prófétáljanak egymás "épülésére, intésére és vigasztalására" (Korintusbeliekhez írt első levél 14:1,3). Ezt imádság, bizonyságtevés és lelki tanácsadás által tehetik meg. Ez a lelki ajándék nem csalhatatlan kinyilatkoztatás, a Szentírással kell próbára tenni, hogy mindent, ami jó belőle, megtarthassanak az emberek, és áldássá váljon életükben. Sokan visszautasítják Isten üzenetét, és ők veszélyben vannak, hogy vizet öntenek a Lélek tüzére. Figyeljük meg, hogy Pál I. Thesszalonika 5:19-21. verseiben összekapcsolja a Lélek megoltását, a prófétálást és a próbatételt.

Gabriella otthonában mindegyik csoport hangsúlyt helyez az imára, a dicsőítésre, a közösségre és a Biblia-tanulmányozásra. Egyik péntek esti alkalommal, amit egy kereszténnyé lett egykori zsidó rabbi vezetett, Gabriella késztetést érzett a Szentlélektől, hogy imádkozzon a mellette ülő hölgyért. Sosem találkozott még Kristivel, és nem tudta, miért könyörögjön, ezért eleinte ellenállt a Lélek vezetésének. Végül megfogta a nő kezét, és imádkozott vele. Amikor a fohász ideje véget ért, a Lélek arra késztette Gabriellát, hogy bizonyságot tegyen neki. Ismét ellenkezett, de a Szentlélek csak nem hagyta nyugodni. Üzenete volt Kristi számára, amit aznap este kellett átadnia. Gabriella - még mindig a hölgy kezét fogva - beszélt évekkel korábbi válásáról s arról, hogyan próbálta Sátán kioltani az életét. Dicsőítette Istent azért a győzelemért és szabadításért, amit az ima által kapott. Végül elmondta azt a különleges, bátorító üzenetet, amit az Úr küldött el az egyik jelenlévőnek.

Amikor az összejövetel véget ért, Kristi így szólt: "Gabriella, nekem pontosan a te imádra és bizonyságtételedre volt szükségem ma este. Fogalmam sem volt, hogyan fogok helytállni jelenlegi élethelyzetemben, de az Úr felhasznált téged, és reményt küldött nekem."

Imádság a mai napra
"Uram, én nem akarok hideg vizet önteni Lelked tüzére. Add nekem a bölcsességet, amibe belekapaszkodhatok, és hadd osszam meg másokkal is az abból származó jót!"