MA BIZTOSÍTSUK JÖVŐNKET!

"A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén." (1Tim 4:1)A jövő még nem történt meg. Mai tetteink és a jelen történései alakítják. Csak Isten látja pontosan a jövőt, sőt, a történések sokféle kifejletét, ami az emberek jelenlegi döntéseitől függ majd (Mózes ötödik könyve 28. fejezet). Pál látta saját korában, milyen hatalmas erővel tevékenykednek a sátáni erők, és terjesztik hazugságaikat, ezért intette a Szentlélek által a keresztényeket, hogy még ők is a hitetés csapdájába eshetnek.

Csaknem húsz évszázaddal később Vaughn Allén is figyelmeztetett arra, hogy nagyon fontos az óvatosság: "Mindig is tudtuk, hogy Krisztus és Sátán között nagy küzdelem folyik. Könnyű volt gyűjtőfogalomként, személytelen szervezetként gondolni az egyházra, és elfejteni, hogy 'az egyház' embereket jelent. Az egyház: te és én vagyunk. A csatát pedig személyes szinten nyerjük meg vagy veszítjük el." Milyen magatartásforma teheti védtelenné az egyház tagjait a jövőbeli csalásokkal szemben? Sokan beleestek Sátán csapdáiba, és az ő életükben több közös elem fedezhető fel. Például: az üdvbizonyosság hiánya; az alacsony önértékelés; a feldolgozatlan bűntudat; a behódolás a rögeszméknek, kényszerképzeteknek és függőségeknek; a keserűség; a paráznaság; a gyűlölet; a lázadás és az okkult tevékenységek.

Amikor a keresztény valamely csalás áldozatául esik, a hazug démonok megpróbálják teljesen tönkretenni a vádolás taktikájával. Jövőjét reménytelennek tüntetik fel annak alapján, hogy "Isten gyűlöli a bűnt". Az ilyen válsághelyzetben csakis a Szentlélek képes segítségül sietni. Függetlenül attól, mit követett el a bűnös, a Lélek rámutat, hogy Jézus megbocsátja a bűnt, és soha nem zavarja el egyetlen gyermekét sem. A jövő mindig biztos a kereszt lábánál térdelők számára.

Imádság a mai napra
"Uram, dicsőítelek téged tévedhetetlen szavadért és szeretetedért, amely biztos pajzsunk minden sátáni hitetés ellen."