MEGTART-E A HORGONYOD?

"Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által." (Tit 3:5)Az élet zúgó viharaiban horgonyunk csak akkor tart meg, ha biztos alapja van: az evangélium. Egy férfit elkötelezett hitéletéért nagyon tiszteltem. Élete utolsó éveiben kezdte elveszíteni üdvbizonyosságát. Feleségével együtt kapcsolatba kerültek egy törvényeskedő csoporttal, amely kiszakadt az egyházból, és azt tanította, hogy a keresztényeknek "elég jónak" kell lenniük ahhoz, hogy üdvözüljenek. Mivel Jézus vére nélkül lehetetlen elég jónak lenni, ezért a legalista elveszíti bizonyosságának horgonyát, s helyette nem marad más számára, mint az ingadozás. John Knox, a nagy skót reformátor nem volt bizonytalan. Megtapasztalta az újjászületést, és tudta, mit jelent a Szentlélek általi új élet, a megújulás. A reformáció teológiája olyan erős hitet adott neki a hit általi megigazulásban, hogy horgonya megtartotta őt halála napjáig.

Richárd Bannatoyne, Knox titkára feljegyezte, mi történt Knox életének utolsó napján, 1572. november 24-én. "Kora délután [Knox] így szólt: 'Most utoljára odaszentelem értelmem, lelkem, testem (mutatja három ujján) a Te kezedbe, Uram!' Nem sokkal később, öt óra körül így szólt feleségéhez: 'Gyere, olvasd fel nekem, hová is vetettem először horgonyomat!' Az asszonynak nem kellett magyarázni, azonnal olvasni kezdte János evangéliumának 17. fejezetét. 'Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged.' Knox a halálos ágyán feküdt, de a Könyv az örök életről beszélt. 'Igen! - jelentette ki utolsó lélegzetével. - Ide rejtettem először horgonyomat!'"

A Lélek sokféle jó cselekedetre teszi képessé a megváltottakat - ezek a megigazulás cselekedetei, de sosem képezik az üdvösség alapját. Amint Knox is állította, az erős horgony bizonyossága mindig azon kell, hogy alapuljon, ami akkor történik bennünk, mikor elfogadjuk Jézust Megváltónknak. Abban a pillanatban újjászületünk Isten családjába, és új életünk van a Szentlélek által. Milyen biztos horgony is ez!

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, az üdvösség bizonyosságát, aminek alapja kizárólag Jézus és a Szentlélek munkája."