AZ ELJÖVENDŐ HATALOM JELENLEGI KÉPVISELŐI

"Megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit." (Zsidókhoz írt levél 6:5)A Los Angeles-i kerületben tartott ébredési összejöveteleket követően egy imacsoporttal összegyűltünk, hogy könyörögjünk a gyógyulni vágyókért. Voltak kérések fizikai javulásért, mások viszont érzelmi, kapcsolati vagy lelki problémáikra kerestek szabadulást. Néhányan azonnal és csodálatos módon meggyógyultak, lelkileg mindnyájan áldást nyertünk, de némely személy semmilyen változást nem érzett fizikai tüneteit illetően. Egyesek néhány óra vagy pár nap elteltével kapták meg az enyhülést, amiért imádkoztak, másokban viszont az tudatosult, hogy testük gyógyulására talán a "jövendő világban" kerül sor. Jézus megalapította itt a földön Isten országát - hogy George Eldon Ladd szavaival éljek aminek kiteljesedését az Ő második eljövetelekor várjuk. Most a "már itt van, de még nincs itt" korszakánál tartunk. De már ebben a "vad jelenben" is megízlelhetjük a Lélek által az Úr országának "erőit". Amikor azonban elérkezik a jövendő világ, akkor "az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak" (Jelenések könyve 21:4).

A Los Angeles-i imaóra előtt - mint minden ilyen alkalommal - emlékeztettem az embereket egy nagyon fontos szempontra: "Habár a Szentlélek véghezviszi a gyógyítás csodáit szolgáin keresztül, annak időzítését azonban, hogy fájdalmaikból vagy sérüléseikből mikor gyógyítja fel őket, mindenképpen Isten akaratára kell bíznunk. Egyesek azonnal meggyógyulnak, mások fokozatosan; a feltámadás napján azonban mindenki megszabadul minden fájdalomtól, hiszen Isten országának uralma a jövendő világban teljesedik ki. A gyógyítás időzítése nem hited mennyiségétől vagy minőségétől függ, hanem Atyánk szuverén döntésétől."

Dicsőítsük az Urat azokért a lehetőségekért, amelyeket ad, hogy már most megízlelhetjük a jövendő világnak erőit! Ha még nem tapasztaltátok volna ezt, akkor "kívánjátok a lelki ajándékokat", és figyeljétek a csodákat, amelyek történni fognak, amint az I. Korinthus 12:8-10. verseiben felsorolt lelki ajándékok közül valamelyik áradni fog rajtatok keresztül, mert valakinek szüksége lesz rá.

Imádság a mai napra
"Szentlélek, segíts, hogy én is közvetíthessem a világnak 'az eljövendő világ erőit'!"