NE SÉRTSÜK MEG A KEGYELEM LELKÉT!

"Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza." (Zsidókhoz írt levél 10:29)A fenséges kegyelem nemcsak Isten meg nem érdemelt jóindulata, hanem a Lélek hatalma is, amely Jézushoz vezeti a bűnösöket, és képessé teszi őket arra, hogy érte éljenek. Amikor a tanítványokat betöltötte a Szentlélek, akkor "nagy kegyelem volt mindnyájukon" (Apostolok cselekedetei 4:33). Ez az erő képessé teszi a Lélekkel telt keresztényeket, hogy jeleket és csodákat vigyenek végbe, amikor a kegyelem lelki ajándékai megerősítik őket (lásd: Rm 12:6; lKor 1:4-7; 2Kor 9:8, Ef 4:7).

Egyes keresztények abban hisznek, hogy bár megváltásuk Isten kegyelme által van, üdvösségüket mégis jó cselekedetekkel kell elérniük. Ez a törvényeskedő magatartás sérti a kegyelem Lelkét, aki erőt ad a jó cselekvéséhez, és csak azoknak juttat a lelki ajándékaiból, akik már elfogadták a megváltást. Más hívők viszont úgy vélekednek, hogy kegyelemből üdvözülnek, ezért nem kell törődniük a jó cselekedetekkel vagy az engedelmességgel. Ez az olcsó kegyelem elve, ami szintén sérti a kegyelem Lelkét, aki a jó cselekedetek, a szolgálat és követőinek jelleme által dicsőíti meg Jézust.

Talán meglepődsz azon, hogy John Newton még megtérésre után is egy ideig a rabszolgahajón dolgozott. Nyilvánvalóan értette, mit jelent Isten meg nem érdemeltjóindulata. "De most kezdtem átlátni a kegyelem szövetségének biztonságát, és nem vártam, hogy majd saját erőm és szentségem által tartatok meg, hanem Isten hatalmas ereje és ígérete által, ha hiszek a változhatatlan Megváltóban." Hamarosan eljött azonban az idő, amikor Newton úgy döntött, nem bántalmazza tovább a kegyelem Lelkét, hiszen Ő jelenti a győzelem erejét és zálogát életében. Végül ő lett a motiváló személy William Wilberforce mögött és a rabszolgatartás betiltásáért vezetett mozgalom egyik vezéregyénisége is Nagy-Britanniában.

Imádság a mai napra
"Szentlélek, segíts, hogy ne bántalmazzalak, mikor saját erőmből próbálkozom azzal, amire csak Te tudsz képessé tenni s győzelmet adni!"