KÖSZÖNTÜNK, FÉLTŐ SZERETET!

"Vagy azt gondoljátok, hiába mondja az írás: Féltékenyen őrzi Isten azokat,
akikben Lelke lakozást vett?"
(Jak 4:5; fordítás az eredeti görög szövegből)A féltékenység a szeretet nyelve. Shakespeare azonban a Velencei kalmár című drámájában zöld szemű féltékenységről ír, az Othellóban pedig zöld szemű szörnynek nevezi. A francia filozófus, Duc de la Rochefoucauld azt mondta, a féltékenység feltételezésekből táplálkozik, és inkább van köze az önszeretethez, mint a valódi szeretethez. A csillapítására tett bármely kísérlet azonban — akár a paranoiát - még súlyosabbá teszi a féltékenységet. Illik vajon ez a leírás a Szent-lélekre? Egyáltalán nem. Akkor mégis miért használja ezt a kifejezést a Lélekkel kapcsolatosan a Biblia?

A féltékenység különbözik az irigységtől. Chuck Swindoll így fogalmazta meg: "Az irigység magáénak kívánja, ami a másé. A féltékenység azt akarja birtokolni, ami már egyébként is az övé." A Szentlélek ilyen értelemben féltékeny: szeretné, hogy a szív, amelyben lakozást vett a megtéréskor, teljes hűséggel legyen iránta. Amikor a keresztények beleszeretnek a világba, és barátsággal fordulnak felé, a Szentlélek féltékenyen vágyik rá, hogy visszaálljon első szeretetük Jézus iránt. Így már örülsz ennek a féltékenységnek? Jó tudni, hogy nem olyan Istenünk van, aki könnyedén vagy lazán veszi a vele ápolt kapcsolatunkat.

Némely Biblia-fordítás úgy adja vissza Jakab 4:5. versét, hogy emberi lelkünk vágyik féltékenyen a világ dolgaira. "Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja: Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik?" Bár ez természetesen igaz bukott, emberi természetünkre, az még inkább helytálló, hogy Urunk féltékenyen vágyik gyermekei szeretetére. A Mindenható szeretetének csodája, hogy nem csak kéri szeretetünket, de Ő maga ülteti belénk a szeretetet! A Szentlélek tölti ki szívünkbe az Úr szeretetét (Rómaibeliekhez írt levél 5:5), és a Léleknek gyümölcse a szeretet (Gal 5:22-23). Isten nap mint nap szeretne betölteni bennünket Lelkével, hogy a szeretet nélküli kultúrkereszténység az Ő kegyelme által valódi szeretetközösséggé alakulhasson át.

Imádság a mai napra
"Atyám, légy Te érzelemvilágom és szeretetem középpontja!"