AZ IGAZ PRÓFÉTÁKNAK MINDIG IGAZUK VAN?

"Ezt az üdvösséget keresték. a próféták. kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő Lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről." (1Pt 1:10-11; új protestáns fordítás)Péter itt a próféták korlátairól vall. Előfordul, hogy a Szentlélek látomást vagy álmot ad egy férfinak vagy nőnek, de nem feltétlenül tárja fel előtte a magyarázat minden részletét. A próféta pedig így szól: "Ezt és ezt láttam vagy hallottam, és hiszem, hogy az Úrtól érkezett. Értelmezésében nem vagyok bizonyos, de hiszem, hogy a megfelelő időben és helyen ki fogja jelenteni ennek a teljes magyarázatát."

Az újtestamentumi időkben azt üzente a keresztényeknek az Úr, hogy meg ne vessék a prófétálást, de vessenek próba alá mindent, és ami jó, azt tartsák meg (IThessz 5:20-21). Ez a figyelmeztetés nem azt jelentette, hogy Istennek a prófétálás ajándékával rendelkező gyermekei hamis üzeneteket kaptak, inkább nehogy hamis magyarázatot fűzzenek azokhoz. Ahogy Wayne Grudem fogalmazott: az Úr nem követ el hibát, és nem ad téves kijelentéseket. A próféták azonban hibázhatnak abban, ahogyan közvetítik a nekik megjelentetett dolgokat. Lehet, hogy nem választják szét teljesen, ami Istentől származik és a saját gondolatait. Félreérthetik a menny közlendőjét. Elgondolásaikat és magyarázataikat összekeverhetik a prófétai kijelentésekkel. Ami a Biblia íróit illeti, ez természetesen nem történt meg, de mindenki másnál fennáll lehetőségként, akik ezt a lelki ajándékot gyakorolják, amelyért minden kereszténynek imádkoznia kell. (Korintusbeliekhez írt első levél 14:1)

A modern prófétákról szólva Frank Demanzio így figyelmeztet: "A próféta is ember, ezért tévedhet, tehát jövendölése is tartalmazhat tévedést. Az Úr arra int, hogy a Szentírás mércéje alapján értékeljük a próféta szavait, valamint a Lélek bizonyságtételével összevetve, amit a hívők szívébe ültet. Ugyanakkor a Biblia szavait is gyorsan más hívők szívébe helyezi, hogy megerősítsék a próféta szavának igazságát." Amit az ótestamentumi próféták nem teljesen értettek, mi most világosan láthatjuk. A hit általi üdvösség örömhírét Jézus élete és halála tette nyilvánvalóvá, mi pedig személyesen elfogadhatjuk ezt, és tisztán hirdethetjük másoknak.

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, a te biztos szavadnak bizonyságtételét szívemben!"