MEGTISZTÍTÓ CSELEKEDETEK

"Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek" (1Pt 1:22)Mindig nagyon lelkesítő volt számomra, amikor az Oregoni Börtönmissziós Szolgálat vezetőinek - Noah-nak és Leroynak - a bizonyságtevéseit hallgathattam. A Szentlélek munkája nyomán tíz év alatt 125 személyt kereszteltek meg, és a börtön munkatársai értesítették őket, hogy a hivatalos kimutatások szerint tízből kilencen az egyház tagjaként élnek. Noah így beszélt a szolgálatáról: "Én arra összpontosítok, hogy Jézust emeljem magasra, és bemutassam a raboknak, hogy a Szentlélek hatalma által igenis engedelmeskedhetnek Isten minden igazságának."

Egy alkalommal Noah-t és Leroyt őrök kísérték be a börtön kápolnájába, ahol figyelmesen hallgatták a két laikus igehirdető beszédét. Ketten közülük pünkösdisták voltak, és amikor a szombatról hallottak, annyira mélyen érintette őket az üzenet, hogy gyülekezetükben is továbbadták azt. Lelkészük gondosan tanulmányozta a témát, imádkozott ezért, és az Oregon állambeli Salemben ez a pünkösdista gyülekezet teljes egészében szombatünneplő lett!

Fontos azonban megfigyelnünk Péter magyarázatát, hogy az igazság, amely megtisztítja a lelket, az újjászületés tapasztalatához vezet. A Lélek az Ige által világosítja meg a bűnös elméjét az evangélium igazságával (1Pt 1:25). A bűnös a Szentlélek erejével engedelmeskedik az igazságnak, s fogadja el hittel a Jézus élete és halála által felkínált bűnbocsánatot és üdvösséget. Ezt a tisztaságot sosem lehet emberi cselekedetekkel felülmúlni vagy elérni.

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, Jézus, megtisztító áldozatodat! Add, hogy cselekedeteim és engedelmességem összessége hála legyen a Te csodálatos, példamutató szeretetedért!"