KÖSZÖNTÜNK, HÁRMAS BIZONYSÁG!

"Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy." (János első levele 5:8)Amikor Jézus keresztségekor galambként alászállt vállára; amikor szolgálattal töltött, bűntelen élete során végig ott volt vele; és mikor meghozta áldozatát a Golgota keresztjén, a Szentlélek csodálatos erővel töltötte be a Megváltót, és megerősítette isteni voltát. A történelem során ugyanezzel a hármas módszerrel tett bizonyságot a Szentlélek az újjászületett keresztények életében. Disszonáns életünk vétkeit Krisztus vére eltörölte, hiszen a Lélek által megújulást, megtisztulást kapunk, új, harmonikus életet Istennel. Igen, a víz, a vér és a Lélek mind ugyanarról a csodálatos igazságról győznek meg bennünket: ha Jézusban maradunk, bizonyosak lehetünk az üdvösségben és abban is, hogy szolgálatra hívattunk el.

F. B. Meyer, sok mélybenéző, lelki könyv szerzője beszél el egy tapasztalatot, amit egy norvégiai hotelban élt át. A szállóvendégek között volt egy kislány, aki a társalgóban mindig kitartóan klimpírozott a zongorán - persze egy ujjal. A disszonáns hangok miatt a vendégek már ha csak közeledni is látták a lánykát, "mindenki kitódult a szabadba". Norvégia egyik legkiválóbb muzsikusa szintén a szállodában vendégeskedett, és egyik alkalommal odaült a kislány mellé, és minden hang mellé gyönyörű akkordokat játszott le. Az emberek hamarosan befelé sereglettek, hogy a csodaszép zenét hallhassák.

"Az elkövetkező években nagyon mélyen élt bennem ennek a történetnek a tanulsága - írja Meyer. - így bántam én is Isten igazságával, mint a kisgyermek ott a hotelbeli zongorával. Egy ujjal próbáltam játszani, saját szintemen kihozni a legjobbat magamból. De újra meg újra meg újra csalódottan távoztam azzal az érzéssel, hogy totális csőd vagyok, és disszonáns hangokon kívül semmit sem tudok összehozni. De aztán észrevettem, hogy a Szentlélek leült mellém! Minden hanghoz hozzáadott egy odaillőt, így a zűrzavarból harmónia született! Bármit próbálsz is tenni az Úrért, akár apró, akár hatalmas dolgot, és úgy érzed, hogy csak hibát hibára halmozol, kudarcok és fals hangok követik egymást, akkor hidd, hogy az áldott Szentlélek ott ül melletted, és Halleluja-kórussá alakítja tétova hangjaidat!

Imádság a mai napra
"Szentlélek, újra köszönöm neked, hogy megmutattad: Jézus csodálatosat képes kihozni disszonáns életemből!"