EGY ÍGÉRET AZOKNAK, AKIK SZERETNEK

"Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van." (Jelenések könyve 2:7)Kaliforniában tartottam megújulási összejöveteleket, amelynek során hét héten keresztül minden vasárnap négy óra hosszára összejöttek a kis csoportok, hogy tanulmányozzuk a Jelenések könyvében említett hét gyülekezethez szóló üzeneteket. Ez alkalommal azonban nem a próféciák vagy a történelem aspektusából néztük át azokat, hanem személyes szempontból. Ebből a vonatkozásból nem nehéz felfedeznünk, kiről beszél a Szentlélek az első üzenetben, amelyet az efézusbeli gyülekezetnek írt. Érezted-e már úgy magad, mint az efézusi keresztény, aki elveszítette első szeretetét? Emlékezz, Isten szeretetét a Szentlélek tölti ki szívünkbe (Rómaibeliekhez írt levél 5:5). Amikor elveszítjük első szeretetünket, életünk és vallásunk középpontja már nem Jézus. Istentiszteletünk formálissá és rideggé válik. Lelki értelemben bekövetkezik a válás, és az egyetlen megoldás a megtérés.

Ellen White az ausztráliai Melbourne-ben élt, mikor a következőket írta az efézusbeli keresztényekhez hasonló hívők miatti aggodalmában: "A gyülekezet légköre fagyos, lelkülete miatt pedig a férfiak és nők képtelenek ápolni magukban a mennyei kegyesség egyszerű példáját, és másoktól sem tudják azt elviselni. Első szeretetük megdermedt, és ha nem öntözi meg őket a Szentlélek keresztsége, és nem térnek meg, hogy kezdeti lelkesedésüket visszanyerjék, akkor az Úr kimozdítja gyertyatartójukat helyéről."

A kaliforniai összejövetelen résztvevő kis csoportok mindegyike felfedezte, hogy a Szentlélek üzenetei a Jelenések könyvében említett győztesek számára nem fenyegetéseket, hanem ígéreteket tartalmaznak. A Lélek azt mondja, hogy sokan bár elveszítették első szeretetüket, ismét betöltetnek Jézus csodálatos szeretetével. Végül pedig az efézusiakhoz hasonló keresztények már nem veszíthetik el ezt a szeretetet, mert a Szentlélek bevezeti őket Isten országába.

Imádság a mai napra
"Uram, nagyon bánom, hogy elveszítettem első szeretetemet, és arra kérlek, töltsd ki életembe újra a Szentlélektől származó túláradó szeretetet!"