KÖSZÖNTÜNK, HÉT LÉLEK!

"Azonnal elragadtattam lélekben: és ímé, egy királyiszék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyiszékben. A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki. És hét tűzlámpás égett a királyiszék előtt, amely az Istennek hét lelke." (Jelenések könyve 4:2, 5)Dilemma előtt állunk: eltöltöttünk csaknem egy egész évet a Szentlélek személyének tanulmányozásával, s most fel kell fedeznünk, hogy hét Lélek van, nem is egy? A Jelenések könyvének jelképrendszere felfedi a választ. Hadd osszak meg veled egy rövid tanulmányt a Lélek különleges szolgálatáról! Jelenések 4:5 szerint a Szentlélek jelképe a hét tűzlámpás. Keresztelő János a megtisztító tűzhöz hasonlította a szolgálatát (Máté evangéliuma 3:11-12). A Lélek tűznyelvek formájábanjelent meg pünkösd napján (Apostolok cselekedetei 2:3), és mint a tüzet, ki is lehet oltani (Efézusbeliekhez írt levél 4:30; IThessz 5:19). Te megkaptad-e a Lélek tüzét, és táplálod-e azt imával és a Biblia tanulmányozásával? Nincs olyan hely, ahol a Szentlélek ne volna jelen (Zsolt 139:7-12). Teljesen biztos lehetsz abban, hogy a Lélek veled van ma. Tudja, hol vagy éppen, és minden élethelyzetben vezet téged.

Az ősi próféta, Ézsaiás szintén felismerte a Szentlélek hétszeres természetét abban, ahogy betöltötte Jézust, és erővel ruházta fel a szolgálatra (Esa 11:2). Tehát bár csak egy Szentlélek van, tökéletes szolgálatát mégis a hetes számmal jelképezi a Biblia.

Egy megújulási sorozatot tartottam Halifaxban a Szentlélek személyéről és munkájáról. Ott alkalmam nyílt megfigyelni, hogy a Lélek hétnél is több módszerrel munkálkodott. A szombati Istentiszteleten sokan tettek bizonyságot, hogy előző héten különleges, egyénre szabott módon tapasztalták meg a menny hatalmának megnyilvánulását. Volt, aki orvosilag is bizonyított fizikai gyógyulást élt át. Mások megszabadultak függőségeiktől, depressziójuktól; a szolgálattól való félelmüktől; az engesztelhetetlen, haragtartó lelkülettől és lelki életük bénultságából. A Szentlélek sokakra kitöltetett mint a bölcsesség és kinyilatkoztatás Lelke, amikor a Biblia újfajta értelmezését nyitotta meg előttük, és elvezette gyermekeit minden igazságra. Igen, biztos lehetsz abban, hogy a Lélek a te tökéletes barátod és segítőd.

Imádság a mai napra
"Uram, ismét kérlek, hogy tölts be engem Szentlelkeddel, aki hétnél is több különleges ajándékot és áldást tartogat számomra, hogy neked szolgálhassak!"