AZ ELVESZÍTETT URALOM

''Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja.'' (Dániel 4:22)Az alacsonyabb rendű teremtmények között Ádám királyként állott. de amikor megrontotta a törvényt, elvesztette uralmát. A lázadás szelleme, amelyet ő bocsátott a Földre, kiterjedt az állatvilágra is. Így nemcsak az ember élete, hanem az állatok természete, a mezők füve, sőt még a belélegzett levegő is, mind a gonosz tudásának szomorú tanításáról beszélt. A bűn miatt nemcsak az ember, hanem a Föld is a gonosz hatalmába került. Ádám megteremtésekor uralmat kapott a Föld felett, de mivel engedett a kísértésnek, Sátán hatalma alá került, ''mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett'' (2Pét 2:19). Amikor az ember Sátán foglya lett, az uralom, amely az övé volt, legyőzőjének kezébe ment át. Így lett Sátán ''e világ Istene'' (Korintusbeliekhez írt második levél 4:4). Kisajátította azt az uralmat, amelyet eredetileg Ádám kapott.

Amikor Sátán kijelentette Krisztusnak, hogy övé a világ királysága és dicsősége, és annak adja, akinek akarja, csak részben mondott igazat. Azért, hogy csaló szándékát megvalósítsa, Sátán Ádámtól ragadta el az uralmat, Ádám viszont a Teremtő képviselője volt, nem pedig független uralkodó. A Föld Istené, és Ő mindent Fiának adott. Ádámnak Krisztus alattvalójaként kellett uralkodnia. Amikor Ádám az uralmat Sátán kezére játszotta át, Krisztus maradt a jogos Király. Az a valaki ajánlotta fel a világ országait Krisztusnak, aki a Mennyben fellázadt. Hűbéri szolgálatot akart vásárolni gonosz elveihez, de Krisztus nem volt megvásárolható. Jézus az Isten iránti engedelmességgel és hittel győzött. Az apostol által így szól hozzánk: ''Engedelmeskedjetek azért Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek'' (Jak 4:7-8). Nem menekülhetünk meg a kísértő hatalmától, mert legyőzte az emberiséget. ám ''erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.'' (Péld 18:10)


SEGÍTSD KÜLDETÉSÜNKET!


SZÓLJ HOZZÁ!