A MÁSODIK ÁDÁM

"Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak,
azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek."
(1Korinthusbeliekhez 15:22)Az ember bukása miatt az egész Menny gyászolt. Isten Fiának, a Menny dicsőséges parancsnokának szíve megesett az elbukott emberiségen. Az elveszett világ keservei láttán végtelen szánalmat érzett. Az isteni szeretet révén kigondolt egy tervet az ember megváltására. Isten megszegett törvénye a bűnös életét követelte. Az egész világegyetemben csak egy lény volt, aki az ember érdekében ki tudta elégíteni a törvény követelményeit. Mivel Isten törvénye olyan szent, mint Isten maga, csak vele egyenlő lény tehette jóvá áthágását. Senki más, csakis Krisztus menthette meg az elbukott embert a törvény átkától, és hozhatta ismét összhangba a Mennyel. Krisztus kész volt magára venni a bűn terhét és szégyenét, a bűnét, amely annyira sérti a szent Istent, hogy miatta az Atyának és a Fiúnak el kellett válnia egymástól. Krisztus kész volt a nyomorúság feneketlen mélységébe hatolni, hogy megmentse a megrontott emberiséget. Már a Föld teremtése előtt megszületett a megváltás terve. Mégis, a világegyetem királya csak küzdelem árán egyezett bele abba, hogy Fia meghaljon a bűnös emberért.

Milyen csodálatos a megváltás titka! Isten szeretete egy olyan világért, amely nem szerette Őt! A halhatatlan lények a végtelen korszakokon át csodálattal és imádattal próbálják majd felfogni a felfoghatatlan szeretet titkát. Krisztus a második Ádám. Szentségben és tisztaságban, Istennel való kapcsolatban és az Ő kedveltjeként ugyanonnan indult el, ahonnan az első Ádám. Krisztus százszor keservesebb kísértéseket szenvedett el Sátántól, mint Ádám, a körülmények pedig minden tekintetben nehezebbek voltak. A nagy csaló világosság angyalaként jelent meg előtte, de Krisztus kiállta a kísértéseket. Megtartotta és felmagasztalta Isten törvényét a törvényszegő világban, és ezzel megmutatta a mennyei világegyetemnek, Sátánnak és Ádám minden elbukott gyermekének, hogy kegyelme által az emberek megtarthatják Isten törvényét. Krisztus győzelme éppolyan teljes volt, mint Ádám bukása. Hozzá hasonlóan mi is ellenállhatunk a kísértéseknek, és távozásra kényszeríthetjük Sátánt.