ÚJ EMBER

"Mint együttmunkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vegyétek az Isten kegyelmét." (2Korinthusbeliekhez 6:1)Sokan, akik kereszténynek vallják magukat, valójában nem azok. Isten csak olyanokat visz a Mennybe, akik, Krisztus kegyelme által, ezen a Földön válnak szentté, akikben Isten meglátja Krisztus képmását. "Igen irgalmas az Úr, és könyörületes" (Jak 5:11). Szánalommal tekint megváltottjaira. Készséggel bocsátja meg az ember bűnét, ha aláveti magát akaratának, és hűséges marad hozzá. Annak érdekében, hogy igazságát megőrizve is a bűnös megigazítója lehessen, a bűn büntetését egyszülött Fiára hárította. Krisztus érdeméért megbocsát az Őt szeretőknek. Mivel hisznek Krisztusban, Isten nem a bűnösök gonoszságát látja bennük, hanem a Fiával való hasonlóságot. Isten egyedül ezen a módon lelheti örömét bennünk. "Akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek" (János evangéliuma 1:12). Krisztus engesztelőáldozata nélkül semmi olyan nem lenne bennünk, amiben Isten az örömét lelné. Az ember minden természetes jósága értéktelen Isten szemében; nem talál örömet egyetlen olyan emberben sem, aki fenntartja régi természetét, és nem válik új emberré Krisztusban, aki nem újul meg ismeretben és kegyelemben. Iskolázottságunk, tálentumaink és anyagi javaink olyan ajándékok Isten részéről, amelyek által kipróbálja hűségünket. Ha önmagunk dicsőítésére használjuk ezeket, Isten így szól: "Nem lelek bennük örömöt, mert Krisztus hiába halt meg értük".

Megváltónk tanításának egyedül az lehet a dísze, ha ugyanaz az indulat van bennünk, ami Krisztusban. Győzzük le magunkban az első helyre való törekvés vágyát, az önmagunknak való kedvezést és a panaszkodás, elégedetlenség lelkületét. Isten békéjének kell uralkodnia a szívünkben. Krisztusnak élő és ható, valóságos elvvé kell válnia bennünk. Az Istennek való engedelmesség által tekintsetek magatokra úgy, mint akik drága Fiának áron vett tulajdonai. Igyekezzetek felemeltetni Krisztusban. Ez a munka mindörökké tartani fog. Isten gyermekei vagyunk. Ne feledkezzünk meg királyi származásunkról! Dicsőítsük megváltó Jézusunkat! Hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el minket!


Szólj hozzá!