AZ ÉLET ÉS HATALOM FORRÁSA

"Minden teremtett állat, amely van a Mennyben és a Földön, és a Föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyi székben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké." (Jelenések 5:13)Isten azt kívánja, hogy engedelmes gyermekei igényt tartsanak áldásaira, és dicsérettel, hálaadással járuljanak elébe. Isten az élet és erő forrása. Választott népéért megteszi azt, aminek minden szívet hálára kellene késztetnie. Ezért elszomorítja őt, hogy olyan kevés hálát mutatunk ki. Azt kívánja, hogy népe erőteljesebben fejezze ki: tudja, oka van az örömre és a vidámságra. Emlékezzünk gyakran arra, hogyan bánt Isten a népével. Hányszor felállította az útjelzőket az Úr az ősi Izráel számára. Hogy el ne feledjék a múlt történetét, megparancsolta Mózesnek, hogy szedje verses énekekbe a történeteket, hogy a szülők megtaníthassák arra gyermekeiket. A mi nemzedékünkben is csodatevő Istenként tevékenykedett népéért az Úr. Gyakran szükséges mind a fiatalok, mind az öregek figyelmét ráterelni Isten ügyének múltbeli történetére.

Szükségünk van arra, hogy gyakran emlegessük Isten jóságát, és dicsérjük Őt csodálatos tetteiért. Isten földi és mennyei egyháza egyazon gyülekezetet alkot. A földi hívők és a soha el nem bukott mennyei lények egyetlen egyházat képeznek. Minden mennyei lény érdeklődést tanúsít a szentek földi Istentisztelete iránt. A Menny belső udvaraiban figyelnek a Föld külső udvaraiban elhangzó bizonyságtételekre. A Földön imádkozok dicséretét és hálaadását átveszik a mennyei kórusok. Dicséret és hálaadás hangzik a Menny udvaraiban, mert Krisztus nem hiába halt meg Ádám elbukott fiaiért. Míg az angyalok magából a kútfőből isznak, a Földön a szentek a trónról hömpölygő tiszta patakokból oltják szomjukat. Azokból a patakokból, amelyek megörvendeztetik Isten városát. Bárcsak mindnyájan tudatában lennénk annak, hogy milyen közel van a Menny a Földhöz! Isten angyalai jelen vannak a szentek minden földi gyülekezésén. Hallgatják a bizonyságtevést, az énekeket és az imát. Ne feledjük, hogy a mennyei angyalok seregeinek kórusa kíséri dicséreteinket.