A KÍSÉRTÉS VISSZAUTASÍTÁSA

"Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra, eljő, hogy megpróbálja e Föld lakosait." (Jelenések 3:10)Az egész Menny a szívén viseli a Földön végzett munkát, amely a férfiaknak és nőknek az örök életre való felkészítéséért folyik. Isten a terve szerint embereket tisztel meg azáltal, hogy Krisztus munkatársai lehetnek az emberek megmentésében. Tekintsék szentnek Isten munkáját, és hozzanak neki naponta öröm- és hálaáldozatot irgalma hatalmának viszonzásául. Ez a hatalom naponta a segítségünkre siet a lelki életben való növekedésünk céljából. Nem elkerülhetetlen az, hogy bárki is behódoljon Sátán kísértéseinek, megbecstelenítse lelkiismeretét, és megszomorítsa a Szentlelket. Isten mindenről gondoskodott számunkra Igéjén keresztül, mindenki segítséget kaphat a győzelemre való törekvésében. Még azoknak a vallásos életében is, akik végül győzedelmet aratnak, nyomasztó bizonytalanság és megpróbáltatás zajlik le. De mert ismerik a Szentírást, eszükbe jutnak Isten bátorító ígéretei. Ezek megnyugtatják szívüket, és megerősítik a Mindenható hatalmába vetett hitüket. Ezt olvassák: "Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassák a Jézus Krisztus megjelenésekor." (1Pét 1:7)

A jó hit próbája értékesebb az aranynál. Mindenki értse meg, hogy ez Krisztus iskolájának és fegyelmezésének fontos része, amely elengedhetetlen a világiasság salakjától való megtisztításuk és lecsiszolásuk érdekében. Szedjétek össze minden erőtöket, hogy fölfelé tekintsetek, ne pedig alá a nehézségekre. Ha így tesztek, nem fogtok elalélni az úton. A felhőn túl nemsokára megpillanthatjátok Jézus segítségre nyújtott kezét. Nem lesz más dolgotok, mint egyszerű hittel odanyújtani kezeteket, és rábízni magatokat a vezetésére. A nagy hírnév az emberek között olyan, mint a homokba írott betű, de a szeplőtlen jellem mindörökké megmarad. Istentől kaptátok az értelmet és ítélőképességet, amelynek segítségével felfoghatjátok ígéreteit. Jézus készséggel segít benneteket az erős és kiegyensúlyozott jellem kiformálásában.