SZABADULÁS A BŰNTŐL

"Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűnünknek bocsánata." (Kolossébeliekhez 1:13-14)A Menny fejedelme emelkedett szintre állította az embert, akinek élete a kereszt árával lett egyenértékű. A bűn lealacsonyító mélységéből olyan magasra emelkedhetünk, ahol Krisztus örököstársai, Isten fiai, valamint a Magasságos királyai és papjai lehetünk. Amikor Krisztus a keresztsége után meghajtotta fejét a Jordán partján, az egek megnyíltak, és a Szentlélek tiszta aranyhoz hasonló galamb formájában reáereszkedett, majd körülvette dicsőségével. Ekkor Isten szava így szólt a magasságos Mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm." (Máté evangéliuma 3:17) Krisztusnak az emberért mondott imája megnyitotta a Menny kapuit, és az Atya elfogadta a bukott faj érdekében mondott könyörgést. Jézus, mint helyettesünk és kezesünk mondta el imáját, amelynek következtében, a szeretett Fiú érdemei által, az emberi család utat találhat az Atyához. Jézus "az út, az igazság és az élet." (János evangéliuma 14:6) A Menny kapujának nyílásán át ragyogó világosság árad Isten trónjáról mindazok szívébe, akik szeretik Őt. Amit Isten Jézusnak a Jordánnál mondott. az egész emberiséghez szól. Isten Jézushoz, mint képviselőnkhöz szólt. Nem dob el minket a bűnünkkel, gyengeségünkkel, mint értéktelent.

A dicsőség, amely Krisztuson megnyugodott, Isten irántunk való szeretetének záloga. Ez beszél nekünk az ima erejéről, hogy miképpen juthat hangunk Isten füléhez, és hogyan találnak kéréseink meghallgatásra a mennyei udvarban. A bűn elszakította a Földet a Mennytől, és elidegenítette az égi közösségtől, de Jézus újra összekapcsolta a dicsőség országával. Szeretete körülveszi az embert, és elér a mennyekig. A megnyílt kapukon át Megváltónk fejére hulló fény ránk is árad, ha imádkozunk, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. A hang, amely Jézushoz szólt, minden hívő léleknek mondja: Ez amaz én szerelmes gyermekem, akiben én gyönyörködöm. Megváltónk olyan utat nyitott meg, amelyen a legbűnösebb, legszegényebb, legelnyomottabb és legmegvetettebb ember is az Atyához járulhat. Mindenki otthonra lelhet az égi hajlékokban, amelyeket Jézus készít.