VIGYÜK ÜGYÖNKET A TRÓN ELÉ

"Kigyógyítom őket hűtlenségükből; szeretem őket ingyen kegyelemből." (Hóseás 14:4)Senki ne képzelje, hogy bűnvallással érdemet szerezhet magának Istennél, vagy hogy az emberek előtt tett bűnvallása valamilyen különleges erény lenne. Az Úr azt szeretné, ha naponta hozzá fordulnánk gondunkkal és bűnvallásunkkal, hiszen Ő tud nyugalmat adni nekünk. Titkos bűnödet egyedül Isten előtt valld meg. Ismerd el szíved tévelygéseit az előtt, aki tökéletesen tudja, hogyan orvosolja bajodat. Ha rosszat tettél felebarátoddal, neki valld be bűnödet, és kárpótold őt a veszteségért. Azután tarts igényt az áldásra. Fordulj Istenhez, amint vagy, hadd gyógyítsa meg minden tökéletlenségedet. Vidd ügyedet sietve a kegyelem trónja elé, végezd mindezt alaposan. Bánj őszintén Istennel és a saját lelkeddel. Ha igazán megtört szívvel jössz elé, akkor győzelemre segít. Isten nem ért majd félre, és nem ítél meg igazságtalanul. Embertársad nem oldozhat fel bűnöd alól, és nem tisztíthat meg a hamisságtól. Egyedül Jézus adhat békét neked. Ő már régen szeretett téged, és életét adta érted. Szerető szíve együtt érez gyöngeségeinkkel. (Zsidókhoz írt levél 4:15) Milyen bűn lenne túl súlyos ahhoz, hogy meg ne bocsáthatná? Kinek a lelke túl sötét és bűnterhelt, hogy meg ne menthetné?

Jézus nem érdemeket keres bennünk, hanem határtalan jóságával meggyógyítja álnokságunkat, és anélkül szeretett, hogy kiérdemeltük volna, amikor még bűnösök voltunk. Isten türelmes, és végtelenül jó.(Neh 9:17) Van gyógyszer a bűnbeteg lélek számára, és ez a gyógyszer nem más, mint Jézus. Drága Megváltó! Az Ő kegyelme a leggyöngébb ember számára is elég, és nélküle a legerősebb is elveszne. Megértettem, hogyan nyerhető el ez a kegyelem. A belső szobádban könyörögj Istenhez. "Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél." (Zsolt 51:10) Légy komoly és őszinte. A buzgó imának nagy hatása van. Küzdj imádban Jákobhoz hasonlóan. Tusakodj! Jézus vércseppeket izzadt a Gecsemáné kertben. Te is tégy erőfeszítéseket! Ne hagyd el a belső szobát mindaddig, amíg erősnek nem érzed magadat az Úrban! Azután vigyázz és imádkozz, mert amíg ezt teszed, ezek a gonosz kísértések nem lehetnek úrrá rajtad. Isten kegyelme meg tud és meg is fog nyilvánulni benned.