OSZTOZZUNK KRISZTUS SZENVEDÉSEIBEN

"Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek." (1Péter 4:13)Az erő előfeltétele a gyakorlat. Az erős hit elnyerése érdekében Isten olyan körülmények közé helyez bennünket, amelyekben gyakorolnunk kell a hitünket. Sok nyomorúság által kell nekünk Isten országába bejutnunk. Megváltónk minden lehetséges módon megpróbáltatott, mégis, folyamatosan diadalmaskodott Istenben. Kiváltságunk, hogy Isten ereje által minden körülmény között erősek legyünk, és diadalt arassunk Krisztus keresztjében. Ebben az életben tüzes próbákon kell átmennünk, és komoly áldozatokat kell hoznunk, de végül Krisztus békéje lesz a jutalmunk. A hívők oly kevés önmegtagadást tanúsítanak, oly keveset viselnek el Krisztusért, hogy a kereszt majdnem teljesen feledésbe merült. Ha győzedelmesen Krisztus trónjába kívánunk ülni, először részt kell vállalnunk a szenvedéseiből.

A Menny nagyon közel van azokhoz, akik szenvednek az igazságért. Krisztus azonosítja érdekeit hűséges népe érdekeivel. Szenved szentjei személyében; és aki választott gyermekeit bántja, Őt sérti meg. Közel van az a hatalom, amely megszabadít a fizikai bajtól és gyötrelemtől, s hogy a nagyobb vésztől is megmenthessen, lehetővé teszi szolgája számára, hogy minden körülmény között becsületes maradjon, és Isten kegyelme által diadalmaskodjon. Az üldözés szerezzen örömet Krisztus tanítványainak, hiszen ez bizonyítja, hogy Mesterük lábnyomát követik. Igaz, hogy az Úr nem ígért fölmentést a próbák alól, hanem sokkal jobbat ígérve, ezt mondta: "Élteden át tartson az erőd." (Mózes ötödik könyve 33:25) "Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el." (Korintusbeliekhez írt második levél 12:9) Ha tüzes kemencén kell átmenned Jézusért, az Úr ugyanúgy melletted lesz, ahogyan a három hű ifjú mellett is ott állt Babilon tüzes kemencéjében. Akik szeretik Megváltójukat, mindenkor örvendezni fognak, ha megosztják Urukkal a megaláztatást és gyalázatot. Az Urunk iránt a szívünkben égő szeretet édessé teszi az érte elviselt szenvedést.